Hobro sygehus 125 år

4-delt sygehus

I efterkrigstiden accelererede den lægelige specialisering på sygehusene lidt efter lidt. Denne udvikling fik Hobro at mærke første gang, da overlæge Schousboe gik på pension i 1955.

Det var ikke længere realistisk at basere sygehusfunktionen på at en overlæge beherskede både medicin og kirurgi. Man var også begyndt at blive opmærksom på, at andre specialer var nødvendige for et moderne sygehus. Men vi skal helt frem til 1965 før Hobro sygehus med rette kunne kaldes et mere specialiseret dvs. 4-delt sygehus. Da stod overlæge Gudmund Toft, ansat 1955, for kirurgien, medicinsk overlæge var Karl Anker Steffensen, ansat 1956, røntgenoverlæge var Helge Schelde ansat i1962 og i 1965 kom anæstesiologen Erik Nielsen.