Amtets finansiering af sundhedsfremme

af Pia Aastrup, Monika Andersen og Simon Griis

 

Der var i 2003 afsat 29 mio. kr. i Nordjyllands Amts sundhedsfremmeafdeling. Hoved-parten på 20 mio. var afsat til forebyggelse og behandling, samt sundhedsaftalerne med kommunerne f.eks. lønudgifter til sundhedskoordinatorerne med 100 %, sygeplejersker-ne med 50 % i Sundby butikkerne osv. (se bilag 2). De sidste 9 mio. var afsat til aftal-erne med sygehusene og de private virksomheder. Derudover var der en sundhedsfrem-mepulje på 300.000 kr. årligt, som kan søges af alle, der ønsker at igangsætte sundheds-fremmende projekter. 

For budgettet 2004 har der været en besparelse på 2 mio. som har bevirket, at det tiltag som specielt var øremærket til sundhedsfremmetanken nemlig sundhedsfremmepuljen på de 300.000 kr. er sparet væk. Samtidig er der meldt ud fra Nordjyllands Amt at der i 2005 vil blive yderligere besparelser i millionklassen.