Hostruphuse

Bebyggelse i Hostruphuse

Fra Matrikelprotokollen kan oplyses, at der i 1688 eksisterede 4 ejendomme i Hegedal, 2 Hostrupgårde hver på lidt over 5 tdr. hartkorn. De 7 huse og Houdals Mølle. De 4 bebyggelser i Hegedal kan være Wiegaarden, Palmhøjgaard, Thorsgaard og Horsøgaarden. De 7 huse (Hostruphuse) kan være 3 Nauerdalshuse og 4 huse på Gammelvej. Husene havde indtil 1840 ca. 30 indbyggere.

Hodals Mølles Jorder og Skiden Enge er matrikuleret tilbage til mindst år 1688, også på dette tidspunkt eksisterede møllen. Hele matrikelen Hodals Mølle har vel været skyldsat til samme 5 tdr. hartkorn som Hostrupgårdene. Hodals mølle skiftede ejer i 1816, Gården Rosendal bliver købt af samme ejer i 1827, ligesom Hodals Teglværk blev opført af samme. Kradsmøllen har hørt under Hodal Mølle som savskæreri.

Skiden Enge var beliggende mellem Vester Fjord og Nauerdalsvej fra Fritzehus til Kradsmøllen Engene var opdelt i 14 smalle jordstykker. 

Hostruphuse vides ikke at have forandret sig, indtil tiden efter Hostrupvej blev anlagt bortset fra måske et enkelt hus eller to (f.eks.Garvergaarden). Den store omvæltning kom i den resterende del af 1800 tallet, her skete der meget efter datidens forhold. Der blev bygget villaer og huse på Hostrupvej, enkelte på Hegedalsvej, samt Banegaardsvej og der opstod mange virksomheder. Ligeledes blev der etableret et Børneasyl i denne periode.

I begyndelsen af 1900 tallet blev Hostruphuse udbygget med mange beboelser.

Fiskerhusene på Horsø hørte under Hegedal jorder. Disse tre huse eksisterede som fiskerhuse indtil opfyldningen skete ca. 1920.

Kort beskrivelse af de enkelte navngivne bebyggelser

Slukefter var som navnet antyder et udskænkningssted beliggende på Hegedalsvej 50-52. Det var en del at et stråtækt langhus, hvor en tredjedel var indrettet til skænkestue. Beværtningen blev besøgt af folk, der var på hjemtur fra Hobro samt fra markedsgæster, idet der indtil 1840 var såkaldt "dalmarked" på arealet øst for Slukefter. Slukefter blev nedrevet i 1934-35.

Thindsminde som var beboelse beliggende i samme område. Husene her blev også betegnet Hegedalshuse.

De 7 huse var bl.a. Nauerdalshuse beliggende på Banegårdsvej 9-11 og 16-18. Huset nr. 9 var et ca. 20 m langt stråtækt hus beliggende under vejen med tagrygning kun lidt over vejen. I dette hus samt alle huse på den tid boede der mange familier i samme hus. Endvidere 4 huse på Gammelvej.

Beværtningen "Slukefter" var beliggende hvor der senere blev Købmand.