Hobro Brandvæsen

I marts 2004 overtog Johannes Holm Iversen hvervet, somBeredskabschef i Hobro Kommune. Og den kommende tid ville bringe mange og store udfordringer. 
Man havde længe snakket om, at den måde man drev brandslukning på i Danmark, måske ikke var den optimale. Det havde været sådan at antallet af slukningskøretøjer, var bestemt ud fra antal borgere i kommunen. Men havde kommunerne det samme risikoniveau. Havde man set på hvordan byerne havde udviklet sig mht. bl.a. brandfarlige virksomheder? Og hvem vidste bedst hvad der fandtes i kommunerne af eks. ammoniak, benzindepoter o. lign? Ja det måtte kommunerne jo bedst vide.
Så i august 2005 kom bekendtgørelsen om RisikobaseretDimensionering. Bekendtgørelsen gav kommunerne mulighedfor selv, at definere sit beredskab iht. En række opsatte punkter.
Heriblandt risici, hyppighed og konsekvens. Planen skulle væregodkendt af byrådet senest 31. august 2007 Johannes Holm Iversen fik pludseligt nok, at tænke på for i samme år, dog blot om foråret, havde regeringen ved afstemning, besluttet at landets 271 kommuner skulle lægges sammen til blot 98. Dette skulle også ske i 2007. 
I 2006 blev det således besluttet, at følgende kommuner, Hobro, Arden, Hadsund og Mariager, skulle lægges sammen. Opgaven gik derfor, i alt sin enkelthed, ud på at klarlægge hvad beredskab ”de gamle kommuner” rådede over og hvad risici der befandt sig i disse kommuner. En opgave der bare ikke var så nem endda. Det viste sig nemlig hurtigt, at kommunerne ikke havde ført arkiver på samme måde, så meget tid gik med at finde en struktur på et kommende arkiv, således man kunne få et samlet overblik, over brandfarlige virksomheder og plejeinstitutioner. Det var jo bl.a. disse steder der skulle danne grundlag, for et kommende beredskab. Der gik rigtigt meget tid med denne opgave, og uden at gå i detaljer, så blev den første plan for Mariagerfjord Kommunes Beredskab godkendt i byrådet d. 10. december 2006. Der pågår dog stadig et arbejde med, at vedligeholde planen og implementere de tiltag, der er skrevet i denne plan.