Biecentrets medlemsudflugt til Lille Malunds Have og Kongernes Jelling

Biecentrets medlemsudflugt i 2016 gik til Lille Malunds Have og Kongernes Jelling.

Busturen gik over Viborg ned gennem Jylland, og første stop var madpakkehuset i Lille Malunds Have, hvor deltagerne nød den medbragte formiddagskaffe.

Havens ejere fortalte om havens tilblivelse, havens størrelse og om det daglige arbejde i haven. Der blev nævnt at der i haven var over 10.000 forskellige planter og der var omkring300 variationer af Hostas.

Efter at havens ro og flotte planter var nydt og beundret, gik turen videre til Jelling Kro, hvor der blev serveret en platte med navnet: Christian Den 10s platte.

Næste besøg var Kongernes Jelling, hvor 2 guider fra Nationalmuseet viste rundt på monumentsområdet, og de fortalte på en interessant måde historien om runestene, gravhøjene, skibssætningerne med mere.

Efter den guidede rundvisning gik udflugtens deltagere på egen hånd rundt i det nye oplevelsescenter ”Kongernes Jelling”, som på en spændende og levende måde beskriver vikingernes liv og levned.

Udflugtens sidste stop var rastepladsen ved Fårup Sø, hvor udsigten og eftermiddagskaffen blev nydt, inden den lange tur hjem til Hobro.

Da turen sluttede, gav flere af deltagerne udtryk at det havde været en god og oplevelsesrig dag.