Billeder før og nu

Biecentret har i en årrække ligget inde med billeder af Bies Bryggeri fra dengang, det stadig var i drift. Vi har ingen oplysninger om , hvor de stammer fra, og præcis hvornår de er taget. De ser ud til at være fra engang i 70erne. Et af billederne viser, at den nye del af biblioteket endnu ikker er bygget. Billedserien er altså fra før 1978.

Hvis du har yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Simon Griis på tlf. 97 11 52 60