Hobro Brandvæsen

Hvordan har brandbekæmpelsen så været op igennem historien?

Allerede før vor tidsregning skal de gamle ægyptere have haft organiserede brandkorps i de største byer. De skal endog have haft brandsprøjter. Deres konstruktion og effektivitet er siden gået i glemmebogen, så de har vist ikke været alt for gode. Men man har hele tiden brugt brandspande, som der skulle mange mænd til at arbejde med, for at få vandet bragt fra kilden, åer, søer ellerborede brønde til brandstedet.

Læs videre efter billedet....

Så stod de i en lang række og langede de fyldte spande frem, mensen anden række langede de tømtetilbage. I det gamle Rom havde manmange hundrede slaver til dettearbejde. 
Der var også mandskab tilnedbrydning af truedenaboejendomme, som jo kun ville være med til at sprede ilden. Nogle år før Christi fødsel havde en hr. Crassus i Rom et privat brandkorps med over 400 slaver. Det rykkede ud så snart der blev råbt brand. Men de mange mænd gik ikke i gang medslukningsarbejdet før Crassus, var blevet enig med husejeren om, hvad det skulle koste.
Trak de forhandlinger for længe ud, brændte huset måske ned, hvorefter samme Crassus tilbød at købe ruinerne. Selvfølgelig langt under værdien. Han skal være blevet en meget rig mand.

Herhjemme skal vikingerne have benyttet sig af træspande, som de satte på lange stænger, så dekunne nå så højt som muligt på brændende stråtag og hælde vand over flammerne.Først omkring 1670 konstruerede hollænderen Jan van der Heyden en effektiv sprøjte, som blev forbillede for brandslukningssprøjter i de følgende par hundrede år. De skulle dog stadig fyldes ved håndkraft, da man endnu ikke havde opfundet brandslangen, så man kunne suge vand fra den nærmeste tilgængelige kilde. Sugepumpen kom først en hel del år senere. Men så skulle dervirkelig kunne komme gang i brandbekæmpelsen