Hobro sygehus 125 år

Branden i 1956

Medicinerne havde til huse i det nu nedlagte tuberkulosehospital og i det gamle sygehus i Sønder Alle. Det gamle sygehus blev dog i 1956 ødelagt af en brand, og blev efter genopførelsen i 1957 anvendt som funktionærbolig, da det efterhånden var uegnet som sengeafdeling.

Men med branden havde den nye medicinske afdeling mistet 40 % af sine sengepladser, og det skulle sætte en ny udvikling i gang. Mens man overvejede om de mistede pladser skulle erstattes af en tilbygning eller ved nybygning, fik man i 1958 besøg af medicinaldirektøren. Han fastslog, at det ikke var sengepladser men behandlingsfaciliteter, man først og fremmest skulle koncentrere sig om, dvs., operationsstuer, røntgenlokaler, laboratorier o.s.v. De økonomisk trange tider gjorde dog by- og amtsråd mere end betænkelige. Betænkelighederne forsvandt dog, da vi kom ind i "de glade tressere". I 1966 kunne tunnelforbindelsen mellem bygningerne udføres, og samme år begyndte jordarbejderne til den store røde bygning, der nu rummer den kirurgiske blok, dvs. 3 kirurgiske sengeafdelinger, operationsafdeling, intensivafdeling, røntgenafdeling, laboratorium, fysio- og ergoterapi, modtagelse, skadestue og administration.

Der kunne holdes rejsegilde i maj 1970, og i juni 1972 kunne indvielsen finde sted. I 60'erne blev også nyopført køkken- og kantinebygningen, der blev ibrugtaget i 1968.

...han fastslog, at det ikke var sengepladser men behandlingsfaciliteter, man først og fremmest skulle koncentrere sig om.