Hobro Brandvæsen

Det var daværende brandinspektør, Kaj Odgård, der havde indbragtspørgsmålet vedr. brandslukning for Byrådet.

Et flertal i byrådet besluttede at overdrage alt brandslukning i Hobro Kommune til Falck-Zonen. Derved var fire års tovtrækkeri om brandslukningen endeligt slut. Kontrakten skulle effektueres 1. april 1972, og Falck-Zonen skulle levere 2 slukningstog,bestående af en bysprøjte og en landsprøjte. Begge med efterløber pumper. De 12 brandfolk, der var ansat under det kommunale brandvæsen, fik tilbudt at fortsætte deres virke i Falck-Zonen. Dette var der dog kun 4 der ønskede. Falck-Zonen havde på dette tidspunkt til huse på Mariagervej i Hobro, under ledelse af Stationsleder Aage Bak.
I 1976 blev stationen på Mariagervej dog for lille og hele stationen flyttede til Fynsvej i Hobro. Her fik CF-depotet også til huse. På dette tidspunkt var Erik Juul Civiliforsvarsleder og Jarne Fæster var depotmester ved Civilforsvaret. Brandinspektør Kaj Odgård havde kontor på Hobro Kommune