Hostruphuse

Byfogeder

Hobro har hentet to byfogeder fra Hostrup. Det var far og søn som fra 1699 til 1744 var udpeget til dette hverv om at opretholde orden i byen. De to byfogeder var født i Hostrup nord for Hobro og var af en anset slægt.

Chresten Nielsen Hostrup var byfoged fra 1699 til sin død 1727. Han var søn af fæsteren Niels Christensen Hostrup. Enken Mette Andersdatter Schipper drev i mange år sammen med sønnen Niels købmandsforretning i Hobro.

Byfoged Lauritz Hostrup fra 1732 til 1744 var søn af Chresten Nielsen. Han rejste i 1744 til Ringkøbing, hvor økonomiske problemer fik ham til at forlade embedet.

Byfogeden, der ofte ingen uddannelse havde, var kongelig embedsmand og fik herfor en mindre løn, inkl. at han var fritaget for enkelte skatter. Han var i tidligere tid byens egentlige styrer og derfor både øvrighedsperson og opkræver af kongelige skatter.