Centerråd valgt for 2018/19 byder velkommen i Biecentret

Centerrådet 2018/19

Bagerst fra venstre: Svend Kuck, Søren Petersen, Bendt C. Jørgensen, Mogens Munk. Forrest fra venstre: Kirsten Christensen, Kamma Sørensen,

Eva Sørensen (suppleant), Gurli Christophersen

(Erik Lassen, suppleant er ikke på billedet)