Hobro Brandvæsen

De kommunale CB beredskaber blev opretholdt, som reserve for det kommunale beredskab, nu som CB brandvagterne. 
Under den kolde krig blev alle disse beredskaber opretholdt. Men da luften efterhånden blev lidt lunere, fandt man ud af, at denneorganisation efterhånden var blevet utidssvarende. Så i 1981 fikkommunerne mulighed for at sammenlægge deres brandkommission og civilforsvarskommission til en beredskabskommission. Men først med virkning fra 1. jan. 1992 blev Statens Brandinspektion og Civilforsvarsstyrelsen sammenlagt til Beredskabsstyrelsen, som hørte under Indenrigsministeriet.
Kommunerne var dog stadig forpligtede til at opretholde et krigs-/ kriseberedskab idet gamle civilforsvar. Denne bestemmelse blev ophævet i 2003. Hermed var det gamle civilforsvar endelig formelt nedlagt.
Efter terrorangrebet den 11.sept. 2001 kom der igen mere fokus på beredskabet, og efter megen diskussion blev det besluttet, at lade Beredskabsstyrelsen nu skulle høre under Forsvarsministeriet pr. 1. februar 2004.