Hobro Sygehus 125 år

Det første sygehus

Set i den sammenhæng er det vel ganske imponerende, at Hobro med et indbyggertal på knap 1000 i 1847 fik sit første sygehus med plads til ganske få patienter. I 1871 var der angiveligt plads til 12 patienter. Ganske vist var det bygget sammen med byens fattighus med fælles bestyrer. Når vi kan læse, at opvarmningen skete med kakkelovn, belysningen med tællepråse, vandet blev hentet fra pumpe i gården og ventilation skete ved at åbne vinduet, så skal vi huske, at Hobro dengang hverken havde gasvand- eller elværk. Men der var også efter samtidens standard så mange andre mangler, at en af Jørgensens efterfølgere, dr. Magnus, som kom til byen i 1852 og i 1871 blev distriktslæge, hurtigt begyndte på den - skulle det vise sig - 25 år lange kamp for at få et tidssvarende sygehus for ikke alene byens, men også for oplandets beboere.

Med Hobros beliggenhed, hvor de tre amter Aalborg, Randers og Viborg mødtes, havde han her fire "modstandere", byrådet og amtsrådene i de tre amter. Det blev til mange forgæves møder inden det ved et velgennemtænkt skaktræk lykkedes at få alle med på tanken. Magnus inviterede, før det afgørende møde, myndighedsrepræsentanterne på en udsøgt frokost med gode drikkevarer, og herefter var stemningen absolut for et nyt tidssvarende sygehus.

Fra dr. Magnus erindringer:

"...men jeg tog sagen i min hånd og indbød herrerne til frokost hos mig inden mødet, hvad der i høj grad hjalp på stemningen. Da mødet var sat tog straks den delegerede fra Viborg, stiftamtmand,

baron Rosenkrantz, ordet og gik ud fra at et nyt sygehus i Hobro var en given sag. Her drejede det

sig kun om, hvorledes udgifterne skulle fordeles."

Distriktslæge:

Herman Rudolph Julius Magnus

Foto ca. 1904