Hobro Brandvæsen

Det personlige udstyr bestod i en oliefrakke. En ansøgning om en passende uniform blev afvist, men i 1889 skejede kommunen helt ud ved, at bevillige en hjelm til mændene. I 1884 blev korpset udvidet til 8 mand, da vandværkets brandhaner og slangerne ved brande i den centrale, lavtliggende, bydel havde vist deres overlegenhed over de gamle sprøjter. Skulle det store opbud af guldtressede fine borgere, og svedende pumpesvende med messingskilte om halsen snart være en saga blot? Men nej. Nogle brande i de højere beliggende dele af byen viste, at vandtrykket ikke kunne leve op til kravet om effektiv brandbekæmpelse. En demonstration ved forsamlingsbygningen (stedet hvor nu NETTO o.a. holder til) viste således, at vandtrykket ikke var stærkt nok til, at strålen kunne nå taget.

Altså stadig udrykning med pumperne , når det brændte bare lidt op ad bakken.