Hobro sygehus 125 år

Det samarbejdende sundhedsvæsen

De seneste 25 år har været en periode, der også har været præget af mange ledelsesmæssige og organisatoriske ændringer. Nogle af ændringerne på det kirurgiske område er omtalt tidligere i dette skrift. I 2004 blev Farsø og Hobro/Terndrup ledelsesmæssigt sammenlagt under navnet Sygehus Himmerland.

Anæstesi- og intensivfunktionerne, der fungerer fuldstændig integreret i sygehusets daglige drift, er ledelsesmæssigt en del af en amts dækkende anæstesisektor.

For mange år siden var sygehusets fysioterapiafdeling organisatorisk tilknyttet Medicinsk afdeling. I dag er det en selvstændig afdeling med reference til Sygehusledelsen. Sygehusets Klinisk kemiske laboratorium har indtil etableringen af et afdelingsfællesskab med den tilsvarende afdeling i Farsø og Aalborg til en funktionsbærende enhed, ligeledes været en selvstændig afdeling, der fagligt har været tæt tilknyttet til Medicinsk afdeling. Afdelingen er gennem årene udviklet til et topmoderne, veludstyret og velfungerende laboratorium. 

I fortsættelse af de allerseneste års etablering af funktionsbærende enheder blev Medicinsk afdeling i 2004 organisatorisk en del af "Sygehus Himmerland". Det blev starten på et nyt kapitel om de medicinske funktioner i Himmerland.

Detalje fra det gamle Tuberkulosehospital Detalje fra det gamle Tuberkulosehospital