Hostruphuse

Doktor Th. Sørensen

Om nogen har Th. Sørensen sat sit præg på Hostruphuse. At læge Th. Sørensen valgte Hostruphuse var nok ikke tilfældigt, da han ved at placere sig ude i det rene arbejderkvarter, for ikke at sige fattigkvarter havde det klientel omkring sig, som det var hans lyst og interesse at studere og hjælpe. Han var fattigfolkets læge og ydede hos denne del af beboerne et stort arbejde for at højne disses levestandard.

Han kom fra en af Hobros rigeste familier og havde derfor mulighed for at fremme sine sociale interesser. Efter at have praktiseret et par år forinden fra faderens ejendom i Hobro, flyttede han i 1871 med sin familie til Hostruphuse, nærmere Hostrupvej og nedsatte sig som praktiserende læge. Th. Sørensen var initiativtager eller medstifter til en lang række foreninger med socialt sigte, her skal nævnes fra 1872, initiativ til dannelse af Sygehjælpsforening for mindrebemidlede. Det var en af de første sociale foranstaltninger i området.

I 1874 gjorde han initiativ til oprettelse af arbejderforening, som senere blev til Arbejdsmændenes Fagforening, denne forening blev dannet sammen med to garversvende.

I 1875 var han medstifter til oprettelse af et folkebibliotek, hvor det skulle være gratis for arbejdsmænd og håndværkssvende at benytte dette bibliotek.

1876 var han med til oprettelsen af Børneasyl. I 1876 tog han initiativ til oprettelse af brugsforening med navnet Brugs- og Husholdningsforeningen, han advarede samtidig arbejderne om, at der kræves sparsomhed og udholdenhed med et sådant foretagende.

I 1877 var han med til at oprette skolesparekassen og i 1880erne med til oprettelsen af afdeling for "ædruelighedens fremme".

Mange af disse foreninger eksisterede i mange år og nogle enkelte eksisterer stadig i dag.