En mere effektiv indsats

af Pia Aastrup, Monika Andersen og Simon Griis

På trods af, at sundhedsfremme er højt prioriteret i de politiske handlingsplaner, finder det professionelle fagpersonale, at de konkrete tiltag på området er for sparsomme. Processen fra holdning til handling har været svag og fyldt med forhindringer. Derfor er sundhedsfremmetanken ikke nået ud til den brede befolkning. Sundhedskoordinatorens forslag til udgangspunktet for en langt mere effektiv indsats var: "Stedet at starte med sundhedsfremme er selvfølgelig hos sig selv - i dette tilfælde det offentlige, altså de kommunale ansatte. Man må få de ansatte til at tænke sundhedsfremmende, for så har det også en effekt, når de møder borgeren. Det er helt klart måden at gøre det på …Men man skal selvfølgelig have cheferne med på idéen. Hvis de ikke er ambassadører, så strander idéen". 

Vi spurgte sundhedskoordinatoren, hvad han mente, der er den største hindring for, at sundhedsfremmetanken i langt højere grad kan slå igennem ude i befolkningen. Hans svar var som følgende: "Det er helt klart vanetænkning. Det er svært at ændre folks holdninger, og her tænker jeg både på befolkningen, men også på de professionelle, der traditionelt tænker i sygdom, behandling og forebyggelse. Holdningsændring er en lang proces og kan ikke klares med et fingerknips".