Ny Samfundsfaglig Foredragsrække med Finn Seidelin, Efterår 2016

Vi er glade for at kunne tilbyde en ny spændende undervisningsrække i Biecentret med Finn Seidelin

FOREDRAGSRÆKKE MED FINN SEIDELIN

Der er politiske kommentatorer der påstår, at ideen om den Europæiske Union er brudt sammen.

Ideen om, at de europæiske stater på længere sigt ville ophæve nationalstaterne og at vi ville få en fælles europæisk identitet. Nationalstaternes politiske kulturer synes dog for nærværende ikke til at slå ud. Foredragsrækken vil gennemgå nogle af de mest markante politiske kulturer i Europa og se på, hvor forskellige vi egentlig er. Hvorfor går det galt i Grækenland? Hvorfor bryder England måske ud af unionen, hvorfor findes den meget stærke modstand mod EU i alle landene. Kan angelsaksisk politisk kultur forenes med germansk eller latinsk politisk kultur? Er der måske en himmel til forskel på eliternes ideer og befolkningernes rodfæstethed i egen kultur?

Historisk er alle landene i EU forskellige og har udviklet forskellige måder, at bygge fællesskaber på. Udviklingen og forskelligheden vil være temaet for foredragsrækken og udgangspunktet vil være de vanskeligheder som forskellighederne udløser. Vi vil gennemgå en række af de europæiske lande, og finde forklaringerne på deres adfærd i EU i deres historie og politiske kultur.

Efterår 2016

Sted: Biecentret

Pris:  kr.  500,00

Kursusgange: 10 gange

Tirsdage og onsdage kl. 9.30 til 11.30

Start: Tirsdag 13/9 og onsdag, den 14/9

 

Tilmelding: Ved personligt fremmøde fra onsdag, den 11. maj kl. 9.00

Tilmelding pr. telefon tlf.: 97 11 52 60 fra onsdag, den 11. maj kl. 10.00

(Man kan tilmelde én foruden sig selv)                        

Betaling senest ved kursets start (Hent tilmelding i Biecentret)

 

Har du spørgsmål, kan vi kontaktes på tlf: 97 11 52 60

I et samarbejde mellem Biecentret og dof Biecentrets Oplysnings Forbund