NY foredragsrække ved Finn S. - Kunst- og kulturhistorie

Kunst- og kulturhistorie

Spændende   NY foredragsrække ved Finn Seidelin

I efteråret vil Finn Seidelin, over ti foredrag, lave en række punktnedslag i kulturhistorien ogkunsthistorien. Nedslagene vil være fordelt over de sidste 1000 års historie og vil anlægge forskellige synsvinkler.Disse synsvinkler kan være tekniske emner som perspektiv, lys,farver og bevægelse eller det kan være udvalgte temaer og motiver i kunsthistorien: landskabet, stilleben, Jomfru Maria eller andre emner.

Synsvinklerne kan også fokusere på tidsaldre, perioder (Bauhaus), begivenheder, kunstnere ligesom det kan være, vi griber an til symbolernes verden: bagtæppet i religiøse billeder, lysestager,slukkede og tændte lys eller billedernes fortællinger om vores myter.

Religiøse billeder, PR-billeder af fyrster, statsministre og deres ejendomme og store konflikter, der udløser særlige motiver som 100-års krigens Pietas-figurer.

Måske får vi tid til at diskutere enkelte begrebet i kunsten: for eksempel ”Hvad ER kunst?”. Hele formålet skal være at vise og oplyse om nogle af de forudsætninger, der ofte er nødvendige for oplevelsen af kunst.

Pris: kr. 500,00

Efterår 2019, Sted: Biecentret

2 Hold: Tirsdage kl. 9.30 - 11.30 og kl. 13.30 – 15.30

Kursusgange: 10 gange, med start: tirsdag den 17. september (og måske onsdag den 18. september)

 

Tilmelding:

Ved personligt fremmøde fra onsdag, den 22. maj kl. 8.00

22/5 åbnes døren til Biecentret undtagelsesvis kl. 7.00 og fra dette tidspunkt uddeles kø-numre.

Tilmelding pr. telefon tlf.: 97 11 52 60 fra onsdag, den 22. maj kl. 9.00

Man kan tilmelde én foruden sig selv

Betaling senest 28. august

 

Har du spørgsmål, kan vi kontaktes på tlf: 97 11 52 60

 

NB! Er der lang venteliste, opretter vi også et hold onsdag

 

I et samarbejde mellem Biecentret og dof Biecentrets Oplysnings Forbund, Nordvestvej 4, Hobro