Foredragsrække ved Finn Seidelin - De store paradigmeskift i historien

10 tirsdage fra 11.september 2018

Start tirsdag, den 11. september

2 Hold: Tirsdage kl. 9.30 - 11.30 og kl. 13.30 – 15.30           

Et paradigme er de briller, vi ser verden igennem.

I 1930’erne så vi igennem vore briller en verden med mennesker inddelt i biologiske racer og undermennesker. Da Anden Verdenskrig var slut, så vi ikke længere biologiske racer – tanken var vederstyggelig. Vi havde skiftet paradigme.

Omkring år 800 e.v.t. så vi nordboere verden ud fra den nordiske religion, men efter år 1100 var vores syn på verden blevet kristent. Vi havde skiftet briller – eller paradigme. På samme måde fik vi ’nye’ briller omkring 1848 og så en verden ud fra demokratiske principper i stedet for enevældens verdenssyn.

I foredragsrækken vil nogle af sådanne store paradigmeskift blive gennemgået. Punkterne spænder fra overgangen til kristendom, over reformationen og religionskrigene, demokratiseringen omkring 1848 til vores ændrede verdenssyn efter 2. Verdenskrig.

Vi befinder os – måske - i dag midt i et sådant paradigmeskift og oplever en verden, hvor værdier og anskuelser er under forandring, og som efterlader os forvirrede. Ganske som menneskene tidligere var forvirrede og urolige, da deres paradigmer forandredes.

 

Pris: kr. 500,00

Sted: Biecentret, Nordvestvej 4, 9500 Hobro, Foreningslokalet

Tilmelding: Ved personligt fremmøde fra onsdag, den 23. maj kl. 8.00

23/5 åbnes døren til Biecentret undtagelsesvis kl. 7.00 og fra dette tidspunkt uddeles der kø-numre.

Tilmelding pr. telefon tlf.: 97 11 52 60 fra onsdag, den 23/5 kl. 9.00

Man kan tilmelde én foruden sig selv - Betaling senest 27. august

Har du spørgsmål, kan vi kontaktes på tlf: 97 11 52 60

 

I et samarbejde mellem Biecentret og dof Biecentrets Oplysnings Forbund