Hobrosygehus 125 år

Forord

Den 1. maj 2005 har Hobro Sygehus eksisteret i 125 år på den nuværende matrikel. Ganske vist havde man siden 1847 drevet et kombineret fattig- og sygehus i Gamle Baggers (nu Vestergade), men rammerne og mulighederne for tidssvarende behandling og pleje var ikke til stede, og etableringen af sygehuset i Sdr. Alle var starten på en dynamisk udvikling der foreløbig er pågået i 125 år.

Jubilæet er den direkte anledning til dette jubilæumsskrift.

Sygehuset har siden sin tilblivelse og op gennem det 20. århundrede været en meget markant institution i lokalsamfundet. Det har ydet hjælp til syge borgere, været en stor arbejdsplads, har tiltrukket mange fremmede medarbejdere og har dermed bidraget afgørende til udviklingen i Hobro by. Sygehuset har i alle årene oplevet en stor lokal opbakning og støtte - såvel i hverdagen, som i særlige situationer, når store afgørende spørgsmål omkring sygehusfunktionen har været til debat. Udpluk af sygehusets historie bliver her fortalt gennem beretninger om nogle centrale personers liv og virke og nogle væsentlige begivenheder i sygehusets historie. Det er imidlertid ikke muligt indenfor de rammer dette skrift rummer at berette om alle funktioner og alle afdelinger på sygehuset. Nogle læsere vil således savne beretning om serviceafdelingerne, om terapiafdelingen, og man kan også med rette efterlyse en mere detailleret beskrivelse af sygeplejens udvikling i de 125 år. Der er tale om et bevidst valg af fokus.

At nå frem til beretningerne har krævet en stor indsats ved indhentning af oplysninger fra mange kilder.

Sygehusledelsen vil gerne rette en stor tak til Gerhard Schoop, der har forfattet hovedparten af teksten. Ligeledes en stor tak til nuværende og tidligere medarbejdere der har ydet uvurderlige bidrag til indholdet.

Endvidere en stor tak til de mange medarbejdere der på forskellig vis har bidraget til at gøre 125-årsdagen festlig og værdig for Hobro Sygehus.

Christen Lyhne
Sygehus direktør

Lis Kaastrup
Chefsygeplejerske

Inger Ekholm
Personale- og miljøchef