Hobro sygehus 125 år

Fra de gamle protokoller

Læser man lidt i de gamle forhandlingsprotokoller for direktionsmøderne i 1930'erne, fanges man jo uvilkårligt af mange emner, som set med nutidsøjne kun kan medføre hovedrysten.

Som f.eks. da en oversygeplejerske, der ganske vist har fri kost og logi, ansøger om at få sin årsløn på 500 kr. forhøjet. Hun får det svar, at da der vil ske en lønforhøjelse for alle til efteråret, må anmodningen afvises. Kan hun ikke acceptere dette, "vil nærværende Skrivelse være at betragte som en Opsigelse."

Få linier længere nede i referatet kan vi læse, at inspektøren får bevilliget 1000 kr. mere om året, da han har så mange repræsentative pligter.

Ønskede en portør lønforhøjelse lader det til, at dette ikke kunne forhandles. Næh, han måtte sige op for så at søge den ledige stilling. Så kunne lønnen forhandles ved ansættelsessamtalen. 

Lad det være en trøst, at han som regel fik den ønskede højere løn.

En portør kunne i øvrigt kun gifte sig efter skriftlig ansøgning til direktionen.

Sygeplejersker måtte slet ikke være gift.

Engang måtte en portør, der diskret omtales som X, stå skoleret for direktionen fordi han brugte sygehusets undertøj, og efter sigende havde taget 2 sæt med hjem. Han slap dog med en alvorlig reprimande.

At sygehuset, ligesom i dag skulle spare, kan vel ikke undre, men at indkøb af en skrivemaskine skulle op på direktionsplan? Men det var måske husets første. Så kan man måske bedre forstå, at der senere er tilføjet "brugt".

Man passede virkelig på pengene. Det viser en gammel regning til den kgl. Marine. Her havde man fejlagtigt opkrævet 2 kr. for afhentning af en syg gast fra et skib, der lå i havnen. Da prisen for transporten rettelig var 3 kr. udbad man sig snarest at få den manglende 1 kr. anvist.

At sygehuset, ligesom i dag skulle spare, kan vel ikke undre, men at indkøb af en skrivemaskine skulle op på direktionsplan?