Hobro sygehus 125 år

Fremtiden i Regions-Danmark

Sygehusområdet har altid været et stort område for de nuværende amter og i kraft af det fået meget opmærksomhed. Men med strukturreformen får vi en Region, hvis absolutte hovedopgave bliver sygehusvæsenet.

Det er ellers ikke fordi strukturreformen umiddelbart medfører de store forandringer på sygehusområdet. Den geografiske størrelse i Sygehus Himmerlands lokalområde ændrer sig, idet størstedelen af Mariager kommune og Ålestrup kommune kommer med i lokalområdet for Sygehus Himmerland, og der kommer et nyt sygehus med i den nordjyske familie. Det er Sygehus Nord i Thisted og Nykøbing Mors. Samtidig vil der blive en helt anden samarbejds- og snitflade i forhold til kommunerne, end vi kender det i dag. Kommunerne skal bl.a. overtage genoptræningen efter en sygehusindlæggelse, og det er også herfra en del af pengene til sygehusene skal komme fremover. Kommunerne skal betale et vist beløb for at have deres indbyggere indlagt på sygehuset. Så sygehusvæsenet og de nye storkommuner skal arbejde sammen om mange ting - også at sikre sammenhængende patientforløb og kvalitetssikre patienternes forløb i sundhedssektoren.

Samarbejdet eksisterer allerede i dag, men bliver endnu tættere i fremtiden.