Fremtidens arbejdskraft

af Pia Aastrup, Monika Andersen og Simon Griis

 

I forhold til de fleste andre lande har Danmark et højt arbejdsmiljøniveau, hvor man af økonomiske grunde, men også for at få fastsat normer for anstændig behandling af med-arbejderne, har haft en aktiv forebyggelsesindsats gennem mange år. Men omstillingen fra industri til servicesamfund har skabt nye problemer af psykosocial karakter - f.eks. depression, mobning, vold, desuden bruges der stadig store summer på arbejdsrelaterede sygdomme og ulykker. Der skabes nye udfordringer til samfundet, som ændringer i arbejdslivet, måden at arbejde på, arbejdsstyrkens sammensætning og de hastige foran-dringer og globaliseringen, som skal implementeres i arbejdsmiljøet. 

Den faldende arbejdsstyrke

Den demografiske udvikling viser en faldende arbejdsstyrke i Danmark, da der bliver færre personer til at sikre den samfundsmæssige produktion og dermed det skattegrundlag, der finansierer den offentlige service, som vi kender i dag. Der vil være færre i den erhvervsaktive alder og antallet af ældre vil være stigende, så efterspørgslen efter offentlig service og indkomstoverførsler vil være kraftigt stigende herunder pension, ældreomsorg osv. Der er i fremtiden en tendens til et meget fleksibelt arbejds-marked, hvor jobbene bliver opgaverelaterede, hvor arbejdsgiverne ikke køber tid, men opgaver og hvor arbejdstiderne bliver mere eller mindre flydende, ligesom grænserne mellem arbejdsliv og fritid bliver mindre skarpe. Man vil opleve, at der sker en øget udbredelse af skiftende arbejdstider, som kan være belastende og nedslidende på arbejdsstyrken. Samtidig har videnskabelige undersøgelser vist at folks arbejdsevne begynder at aftage, når de har passeret de 45 år, de kan have nemmere ved at få skader på bevægeapparatet, kroppen er mere følsom, og de restituerer sig dårligere end yngre. 

Med de åbne grænser i Europa vil der være rift om de små årgange i Danmark. Dette vil stille krav om nytænkning til det danske arbejdsmarked for at vinde kapløbet om fremtidens unge arbejdskraft. De unge vil have mange valgmuligheder for ansættelse i lige det job, der opfylder de krav, de unge stiller. De små årgange vil stille store krav til, at flere bliver på arbejdsmarkedet i længere tid end hidtil. Dette indebærer at det må gøres mere attraktivt at gå på arbejde frem for efterløn og pension. Samtidig vil arbejds-pladserne opleve et større pres fra de små årgange, som ikke vil acceptere job, der tærer det fysiske helbred og stjæler det mentale overskud. For at opfylde dette, vil der stilles krav til, at arbejdsmarkedet generelt bliver nødt til at tage individuelle hensyn. Der vil blive behov for nye tiltag og tankegange for at flest mulige bliver på arbejdsmarkedet i længere tid end hidtil og for at fastholde arbejdskraften i Danmark. Et af tiltagene er sundhedsfremme, som kan gøre en forskel, hvis strategien bliver prioriteret højt i samfundet.