Frivillig Tema Dag

 

Biecentret inviterede alle frivillige i Mariagerfjord kommune til en temadag og en debat om det fremtidige frivillige arbejde og samarbejdet med det offentlige.

Mere end 100 interesserede mødte op, og det blev en god og lærerig dag.

I disse år er frivilligheden kommet i fokus på alle niveauer i samfundet. Regeringen har udarbejdet et charter for samspillet mellem den frivillige verden og det offentlige....
Mariagerfjord Kommune har udformet en frivilligpolitik, og ser det frivillige arbejde som et vigtigt supplement til den kommunale forvaltning. Kommunen ønsker at støtte og fremme borgercentrerede initiativer, og skabe et aktivt og engageret samfund og en tæt dialog mellem den frivillige og den offentlige sektor.

Morten Aagaard indledte arrangementet med et oplæg om den frivillige, frivillighedens sjæl og det at være der for sin næste, specielt når denne har det svært.
Morten Aagaard er en spændende mand. Han er daglig leder for Kirkens Korshær i Århus, og før det har han været direktør for LEGOs fondsafdeling og generalsekretær for Det Danske Bibelselskab. Han taler ud fra stor erfaring i det frivillige arbejde.

Jørgen Pontoppidan, forman for Udvalget for Kultur og Fritid og
Mette Riis Binderup, formand for Udvalget for Sundhed og Omsorg
deltog og kom med deres bud på frivillighedens betydning for Mariagerfjord Kommune.

Derforuden deltog leder for Kultur og Fritidsforvaltningen Joan Kamstrup, Tommy Sørensen, leder for Frivilligcentret, Mariagerfjord, og Thorbjørn Aagaard, faglig konsulent for kommunen.

Ved klaveret sad Inger, så vi fik også sunget fra Højskolesangbogen.