Studietur for Biecentrets frivillige

og personale august 2014

 
Af Bendt C. Jørgensen

I Biecentret er der et stort antal frivillige, der i samarbejde med personalet, medvirker til at holde centrets mange forskellige aktiviteter i gang.

De mange daglige aktiviteter, der jo udover at være til stor glæde for centrets brugere og besøgende, er også medvirkende til at holde mange ældre aktive og i gang.

Den store arbejdsindsats kvitterede Biecentret for, ved torsdag den 28. august, at invitere de frivillige og personalet, på en udflugts og studietur til Stenvad Mosebrugscenter på Djursland, samt det nye Frivillighus "Folkestedet" i Aarhus.

Alle Biecentrets frivillige og personale var inviteret, og 51 havde sagt ja tak til at deltage.

Kl. 8.00 om morgenen kørte en bus fra Fårup Turistbusser sydpå, målet var Stenvad Mosebrugscenter, hvor den medbragte formiddagskaffe blev nydt. Efterfølgende guidede stedets leder, Carsten Jensen, os rundt på centret, og fortalte meget levende og interessant om Mosebrugets historie og om de nuværende levendegjorte museumsaktiviteter på stedet.

Stenvad Mosebrugscenter er også et sted, hvor der er mange frivillige, som på forskellig måde hjælper med de daglige aktiviteter og gøremål med vedligeholdelse af museumsgenstandene, men også er beskæftiget med at væve tøj, der er efterligninger af tøjet på de menneskeofringer, som er fundet i moser på Djursland.

Der er blandt andet også udstillet et vævet egnstæppe, som består af lutter små sammenvævede motiver med egnshistorisk indhold. Det tog en stor gruppe kvinder, under ledelse af væveren Annie Bang Sørensen, 2 år at færdiggøre egnstæppet, som nu har fået en central placering på Stenvad Mosebrugscenter.

Derefter gik busturen ned tværs over Djursland til Frivillighuset Folkestedet i Aarhus, hvor vi fik frokost, hvorefter vi af koordinator Susanne Brøchner fik en grundig orientering om Frivillighuset, og vi blev vist rundt. Folkestedet er indrettet i den tidligere station for den nedlagte Hammelbane, og har også tidligere huset Aarhus Bymuseum.

Folkestedet bliver nu benyttet af op mod 150 forskellige foreninger, som bruger stedet til deres forskellige aktiviteter, såsom generalforsamlinger, underholdning, diverse kulturelle foredrag, motion, kreative aktiviteter o, s. v. Der er på stedet kun ganske få ansatte, så frivillige brugere har det fulde ansvar, når foreningerne har arrangementer.

Cafe Folkestedet drives af Aarhustech (kokkeskolen), som praktiksted for kokkeelever.
Busturen var udover at være en udflugt også tilrettelagt som en slags studietur, med henblik på at se nogle andre måder at være frivillig på, end dette at være frivillig i Biecentret.