Frivillig i Biecentret

Uddannelse og udvikling af de frivillige i Mariagerfjord Kommune

Det er vigtigt, at en kommunes frivillige sociale arbejde er levestærk, fleksibelt og i udvikling. Derfor står Biecentret bag en række initiativer, målrettet de frivillige i kommunen, som arbejder med den sociale dimension. En stor del af initiativerne er skabt i samarbejde med Ældremobiliseringen, andre står Biecentret selv for, og andre igen har Biecentret haft Ældresagen som samarbejdspartner.

Med start marts 2007, hvor der afholdtes en stor temadag for alle kommunens frivillige, har der løbende været en række temadage, inspirationsarrangementer og kursusforløb, hvor frivillige fra hele kommunen har mødt talstærkt op.

Formålet med inspirationsdagene er at styrke det frivillige sociale arbejde i den nye kommune, at udvide samarbejdet mellem organisationer og klubber, samt at øge det indbyrdes kendskab foreningerne og klubberne imellem.

Biecentret har også haft et ønske om at være med til at skabe muligheder for vidensdeling og kompetenceudvikling inden for det frivillige sociale område. Med 80 aktive frivillige, mange års erfaring i tilrettelæggelse og koordinering af den frivillige indsats, en målrettet frivilligpolitik, og et arbejde med udvikling af frivillige, har Biecentret oparbejdet en erfaring, som der gerne deles ud af.

Og med et højt aktivitetsniveau har Biecentret også brug for et kontinuerligt flow af inspiration og kreativ viden fra andre aktører på det frivillige sociale område.