Højskoleugen 15. - 19. april 2002

Danmark - før, nu og i fremtiden

"Kongens Skipper"

v/ Hans Peter Rasmussen
Livskunstner, forfatter, pianist o.m.a.

Historien om Skipper Clement og grevens fejde - Da Danmarks skæbne blev beseglet af en tysk general. Levende og inspirerende fortalt.

"Dronningens Gobeliner"

v/Kirsten Jordahn Kirketerp

I slutningen af 1980'erne påtog kunstneren Bjørn Nørgaard sig én af de største udsmukningsopgaver i dansk kunsthistorie; Idéerne til, planlægningen af, og hovedansvaret for udførelsen af de gobeliner, dansk erhvervsliv ønskede at give Dronning Margrethe II på hendes 60 års fødselsdag. Gobelinerne skulle fortælle om danske konger og det danske folk fra Gorm den Gamle til i dag...

"Det nye Europa - Folkenes eller staternes Europa?"

v/Laurits Kjær Nielsen
Tidl. højskoleforstander

Efter murens fald er det ikke længere stormagtskonflikter, men glemte mindretals krav om ligeberettigelse, der sætter den politiske dagsorden i det nye Europa. Kan erfaringerne fra vor egen historie i det dansk-tyske grænseland være model for løsningen af de etniske konflikter i det øvrige Europa?

"Ukendte sider af Jeppe Aakjær"

v/Kaj Ove Miltersen
Tidl. seminarierektor

Hvad har parkeringsafgifter for cykler og Jeppe Aakjær med hinanden at gøre? Hvorfor blev Aakjær skilt fra Marie? Og hvad var det egentlig der skete, da Aakjærs anden hustru; Nanna skulle bygge om? Hvordan kunne Aakjær i den grad "sætte sig" på Skiveegnens lokalhistorie, og hvorfor er der mildt sagt så blandede følelser på den lokale egn, når talen falder på Aakjær. Kom og hør om dette og mange andre mere eller mindre kendte sider ved Aakjær.

"Sigurd Fafnersbane i Vikingetidens kunst"

v/Lise Gjedssø Bertelsen
Mag.art. & Ph.D

Ifølge myter og sagn har drager eksisteret fra tidernes morgen. Da guderne skabte verden, skulle grumme væsner overvindes, før menneskeheden kunne blive til. De mægtige drager og deres banemænd er kendt i litteraturen og kunsten. Her finder vi bl.a. det oldengelske heltekvad om Beowulf, den tyske Nibelungenlied og i Skt. Mikaels kamp mod dragen.

"Livskvalitet"

v/Søren Ventegodt
Læge og leder af Institut for Arbejdslivskvalitet.

Livskvalitet er når livet slår gnister. Det er når vi udfolder vort livs dybe drømme, når vi finder det projekt eller arbejde, vi vil give vores liv, når vi finder kærligheden og holder den i live år efter år.

"Jamen - Er det kun mig?"

v/Hans Peter Rasmussen

Et one-man-foredrags-talkshow om "De fire temperamenter"

Kender du "tromleren"? Eller én, der er let til at såres? Eller én, der går halvsovende gennem livet? Eller én, der ikke kan holde sig til "den røde tråd"? Ja, sådan er vi så forskellige.