Højskoleugen 7. - 11. april 2003

"Livet er svært, men Matematik er sværere"

v/Erik Lindsø
Informationschef, Højskolernes Hus

Erik Lindsø er en levende fortæller, og med et glimt i øjet slår han et slag for livsglædens nødvendighed, humorens alvor og kunsten at leve på trods i en gestus på højde med livet.

"Thyra - Danernes Bod"

v/Merete Ipsen
Museumsinspektør for Kvindemuseet, tidl. formand for Statens Museumsnævn

Runestenen, som Gorm rejste efter sin hustru, Thyra, beskriver hende som "Danernes bod". Den er medvirkende til at skabe myten om Dronning Thyra som Danmarks beskytterinde og bygherre af Dannevirke. Merete Ipsen går tæt på Dronning Thyra - hvad er myte og hvad er realitet?

"Medierne har Magten - Har de fortjent den?"

v/Jeppe Søe
Journalist og studievært

Jeppe Søe fortalte i dette foredrag om mediernes magt, fremgangsmåder, seeranalyser og hvad der sker den dag seermålingerne tager helt over og bestemmer hvad der skal med i nyhederne og hvad der ikke skal.

"Dinosaurerne Fortæller"

v/Aase Roland Jacobsen
Palæontolog og planetarieinspektør

Dyrs adfærd fascinerer de fleste mennesker, men hvordan kan palæontologerne få indblik i et uddød dyrs adfærd såsom dinosaurernes?

Sporfossiler er spor frosset i tid, som efterlades ved aktivitet eksempelvis fodspor efter gang eller løb, æggeskaller og reder, ekskrementer eller tandmærker efterladt på en knogle, som dyret har spist. Disse spor fortæller om dinosaurernes interessante adfærd og belyser det fossile miljø.

Man kunne opleve noget så sjældent som at røre ved en dinosaurerknogle!

"De Vilde Normanner"

v/B. S. Knudsen
Tidl. skovfoged og garvet foredragsholder

Ca. 350 år varede vikingetiden. Men hvem var vikingerne, og hvorfor begav de sig ud på de farefulde togter over havet? Hvad var forudsætningerne for udviklingen i perioden? Og hvilke konsekvenser fik vikingernes togter for vore naboer og for vore egne lande i Norden?

"Den Store Grevinde"

v/Hans Peter Rasmussen
Livskunstner, forfatter, pianist, foredragsholder og meget andet.

Hans Peter Rasmussen er en levende fortæller, og det er som sådan, vi skal opleve ham i år, når han genfortæller historien om Grevinde Danner og Kong Frederik VII.