Højskoleuge 2017

3. til 7. april

Så er det igen tid for Højskoleugen i Mariagerfjord. Der er ca. 100 pladser, og derfor er det med at være hurtig. Tilmeldingen kan ske fra

Mandag den 16. januar 2017 kl. 9.00

(Dørene åbnes undtagelsesvis kl. 7.00)

Vi byder velkommen til en rigtig spændende og forrygende Højskoleuge.

Vi har fået fat i nogle gode og professionelle foredragsholdere

med stor erfaring udi fortællerkunsten.

Prisen for hele ugen er: Kun kr. 1.200,00

Du kan tilmelde dig i Biecentret 16. januar til 27. marts 2017

Den første dag kan du kun tilmelde dig ved personligt fremmøde i centret

NB! Det er kun tilladt at tilmelde én foruden sig selv. Tilmeldingen sker efter ”Først-til-Mølle” princippet.  På første salgsdag udleveres kønumre efterhånden som interesserede møder frem om morgenen, og billetsalget starter kl. 9.00.

Tilmelding sker ved den tilmeldingskupon, der er i dette blad. Der er begrænset plads, så det er med at være hurtig på aftrækkeren.

Ved tilmelding betales kr. 600,00. Resten betales på kursets første dag.

Ved afbud efter 10. marts 2016, refunderes kun kr. 300,00

Program for en højskoledag

Kl. 09.00:      Kaffe og rundstykker med morgensang

samt Dagens Hemmelige Morgengæst

Kl. 10.00:      Foredrag

Kl. 12.00:      Frokost

Kl. 13.00:      Foredrag

Senere:          Eftermiddagskaffe (Drikkevarer betales selv)

7 spændende foredrag – Studietur - Morgensang fra Højskolesangbogenøjskolesangbogen Morgenkaffe m/ rundstykker – Hemmelige Morgengæster

Traktement til middag – Eftermiddagskaffe

Fællesskab og duften af god atmosfære

Højskoleugen finder sted i Biecentret, Nordvestvej 4, 9500 Hobro

Alle kan deltage. Eneste krav er nysgerrighed, interesse og godt humør!

Forundringsparathed Jørgen Carlsen

Mandag, den 3. april 2017 kl. 10.00

Mag.art. i idéhistorie. Tidl. ansat på Institut for Idéhistorie. Forstander på Testrup Højskole. Medlem af Etisk Råd, og kendt som en af "smagsdommerne" på DR-K.

Jørgen Carlsen fra Testrup Højskole har fundet på et nyt ord: forundringsparathed. Han vil i sit foredrag præsentere en række eksempler på forundringsparathed med baggrund i livsanskuelse, filosofi, litteratur og højskolens univers. Han ser højskolen som den organiserede protest mod ligegyldiggørelsen af livet og fremhæver højskolesangens betydning i denne sammenhæng. En god højskolesang stimulerer vores fornemmelse for livets underforståede under. Den skaber forundringsparathed. Det skal vi med højskolesangbogen i hænderne opleve forskellige eksempler på.

Det handler om mennesker - Søren Ryge

Mandag, den 3. april 2017 kl. 13.00

Søren Ryge er kendt af de fleste. Han er uddannet cand.phil. i dansk fra Aarhus Universitet, er auto-didakt haveekspert, og har lavet udsendelser i snart 30 år - mest om haver, men også om mennesker. Ganske almindelige danskere, der har - eller er en god historie. Søren Ryge er en historiefortæller i særklasse, der i en menneskealder har fastholdt os foran skærmen.

Når Søren Ryge laver den slags fjernsyn, ligger der altid et større forarbejde med at finde menneskene og få dem til at fortælle. I sit foredrag vil han fortælle om netop dette: Hvordan fandt han frem til Hans med rågerne og Didde med nisser-ne? Hvordan fik han lavet to dages snak til en halv times fjernsyn? Og hvorfor er det egentlig så interessant at høre helt almindelige danskere fortælle om et helt almindeligt liv?

I lyset af Luther - Paul Arnbak

Tirsdag, den 4. april 2017 kl. 10.00

Kristendom udelukker ikke et videnskabeligt livs-syn! Luther satte ord på tro, så det kunne forstås. Grundtvig gjorde det på dansk. I den tradition søger Paul Arnbak med poesi, fortælling og hver-dagserfaring at skabe sammenhæng mellem evangelium og nutidig tankegang.

Paul Arnbak er teologisk kandidat fra Aarhus Universitet i 1977, og har været sognepræst i Vester Hæsinge og i Oue og Valsgaard 1980 til 2016. Spejder, sejler, og forfatter, har arbejdet som pædagog på byggelegepladsen Nydam, har siddet i Arden byråd i 13 år heraf i 9 år som kulturudvalgsformand

Den Sidste Nadver - Klaus Wivel

Tirsdag, den 4. april 2017 kl. 13.00

Journalist og korrespondent for Weekendavisen i USA

En skandale udfolder sig lige foran øjnene af os: Massefordrivelsen af den kristne befolkning i Mellemøsten. Sådan skrev journalist Klaus Wivel i 2011 i et åbent brev i Weekendavisen til den daværende udenrigsminister Villy Søvndal og spurgte, hvad regeringen ville gøre. Der kom intet svar. Derfor tog Klaus Wivel af sted til Israel, Gaza, Egypten, Libanon og Irak for ved selvsyn at forstå, hvad en af vor tids store menneskerettighedskrænkelser handler om.

Oplevelserne i Mellemøsten blev sammenfattet i bogen »Den sidste nadver - en rejse blandt de efterladte kristne i den arabiske verden«. Her fortæller Klaus Wivel om præster, hvis kirker er blevet brændt, forældre, der har mistet deres børn, borgere, der er blevet kidnappet eller smidt ud af deres huse, indbyggere, der føler sig som fremmede i deres egne lande og længes væk - og dertil om en række velmenende vesterlændinge, som benægter ethvert problem. Men problemerne forsvinder ikke, fordi man lukker øjnene eller fokuserer på andre marginaliserede grupper.

Turen går til Djursland

Onsdag, den 5. april 2017

Turen går mod Sostrup Slot med afgang fra Biecentret kl. 8.30. Her drikker vi en kop formiddagskaffe til en bolle, og derefter er der guidet rundtur på slottet.

Sostrup Slot er mere end 400 år gammelt. Et gammelt sagn fortæller, at Sostrup slot vil styrte i voldgraven en julenat. Det skulle den tidligere ejer, Jørgen Scheel - også kendt under navnet Den vilde greve - ikke nyde noget af, og derfor byggede han et hus i den nærliggende by Gjerrild, som han kunne overnatte i netop julenat. Huset kaldte han Kokkehuset, og det ligger der endnu. I dag er der store visioner med slottet, og det er et meget travlt sted. Kom med på turen og find ud af hvorfor.

Herfra tager vi turen til Djursland Jernbanemuseum, der er Jyllands største med effekter fra DSB og privatbaner. Udstillingen er opbygget i og omkring den mere end 100 år gamle lokomotiv remise i Ryomgård, og omfatter ca. 2000 effekter - fra de mindste ting, håndværk, signallygter, litteratur og reglementer osv. til de største ting, heriblandt damplokomotiver, person- og godsvogne.

Så fortsætter vi til

Thorsager Rundkirke, hvor vi får en samlet introduktion til kirkens historie, hvorefter vi selv kan gå rundt og se den og omgivelserne. Forventet hjemkomst kl. 17.30.

Løgstrup - den etiske fordring David Bugge

Torsdag, den 6. april 2017 kl. 10.00

Teologen David Bugge, lektor i Etik og Religionsfilosofi ved Aarhus Universitet, bliver kaldt sin generations største arvtager efter Løgstrup, når det gælder at forene litteratur og teologi. I 2015 modtog han Martin A. Hansen-prisen for sin forskning i og formidling af forfatterskabet

Vi tager på rejse gennem K.E: Løgstrups hovedværk ”Den etiske fordring”. Foredraget giver i en let tilgængelig form en præsentation af grundtankerne i dette hovedværk i nyere dansk filosofi og teologi. Løgstup siger: ”Vi er hinandens verden”. Denne gensidige afhængighed betyder, at vi aldrig har med et andet menneske at gøre, uden at vi holder noget af dets liv i vores hånd. Men denne magt kan bruges vidt forskelligt; til omsorg eller ødelæggelse. Denne sårbare udleveren – i glæden og lidelsen, i kærligheden, i talens tillidsfulde åbenhed – er et hovedtema i Løgstrups bog Den etiske fordring.

Lotte Heise

Det skal være sjovt at blive gammel i Danmark

Torsdag, den 6. april 2017 kl. 13.00

– Hvorfor taler mange, der arbejder med ældre, ”babysprog”, eller endnu værre taler ned til de ældre borgere?– Hospitalerne glemmer det ene og det andet, men de ældre har svært ved at råbe op og brokke sig – det er jo ikke alle der har en datter der hedder Lotte Heise der kæfter op – når tingene ikke er i orden.
– Hvorfor er livskvalitet et ord der reelt er forbeholdt mennesker under 75 år eller helt raske?
– I Danmark mangler vi respekt for folk der er ”gamle” eller som ikke er helt super hurtige.
– Vi mangler empati og det er sørgeligt i et samfund som vores, hvor de fleste trods alt har rigeligt.

Dette og meget mere, samt et par personlige historier om at følge sin handicappede mor, gennem tykt og tyndt, underholder Lotte med.

MUSIK-MALERIET - Tine Lilholt og Klaus Thrane

Fredag, den 7. april 2017 kl. 10.00

En koncert og forestilling, med nærvær, musikalitet, humor og en hel del livserfaring som ingredienser i denne

specielle musikalske cocktail

En koncert med Tine Lilholt på fløjte og harpe og Klaus Thrane på trommer og percussion. Dette kan umiddelbart lyde som en lidt spøjs instrumentsammensætning, men har vist sig at være en langtidsholdbar forestilling, med nærvær, musikalitet, humor og en del livserfaring som ingredienser, og hældt på flaske som en helt speciel musikalsk cocktail.

Siden TINE LILHOLT forlod Lars Lilholt Band som fløjtenist, harpenist og meget andet, har hun helliget sig sin egen musik og sine malerier. Det har udviklet sig til en helt ny kunstform, nemlig - MUSIK-MALERIET. Hvori et billede får tilkomponeret et stykke musik, som beskriver stemningen og udtrykket i billedet. 

Koncerten giver en mulighed for at få åbnet vinduerne lidt til følelseskammeret. En anledning til at lade vinden hvirvle støvet rundt, så solen kan sende nogle stråler ind til de bagerste hylder, og kysse minder til live.

Med Tines personlige fortællinger til hvert maleri opstår der en forbundethed med alle andre i rummet. Fordi vi kender alle til lige præcis den følelse, hvert stykke og maleri fremkalder.

Det er 2 meget erfarne musikere, der med sikker og tryg hånd, tager tilhørerne med på rejse på en smuk rejse, både i billede og lyd.