Af Knud Østergaard og Allan Frisk

Brandkommissionen i Hobro Kommune, indstillede i 1972 et forslag til byrådet om at overdrage alt brandslukning til Falck-Zonen. Der var opstillet 3 forslag.Det ene var at Falck-Zonen skulle overtage alt brandslukning og mandskab. Det ville koste 177.801 kr. om året. Det andet alternativ, var at bibeholde den eksisterende ordning, hvor Falck-Zonen blev assisteret af kommunalt ansatte brandmænd. Denne løsning ville koste 201.220 kr. om året. Det tredje alternativ, var at man etablerede et rent kommunalt brandvæsen. Dette ville koste 160.000 kr., pr. år. Såfremt byrådet valgte det tredje alternativ, altså et rent kommunalt brandvæsen, var der dog en etableringsudgift på godt 80.000 kr.