Hobro Brandvæsen

I 1961 havde Hobro Brandvæsen 200 års jubilæum. Det blev fejret med ”pomp og pragt” på
Restaurant Skoven.
På nedenstående billede har brandmændene taget opstilling foran autosprøjten fra 1960.
En Volvo V8.
På billedet fra venstre: Vicebrandinspektør Ejner Molzen, Vicebrandinspektør Kaj Kahree, Brandmester
Hjalmer Pedersen, Brandmester Henning Christensen, Brandmand Gunner Nielsen, Brandmand
Ernst Nielsen, Brandmand Janus Møller, Brandmand Henning Rasmussen, Brandmand Ejner
Rasmussen, Brandmand Gunner Nielsen, Brandmand Kaj Magnussen, Reservebrandmand
Sven Rønfeldt, Reservebrandmand Ejner Nielsen.