Hobro sygehus 125 år

Hobro Sygehus i dag og i fremtiden

Historien om Hobro Sygehus handler om mennesker, om visioner, om ildsjæle, om byggeri og om en stadig udvikling og tilpasning af organisationen, så den passer til og er indrettet til kravene til enhver tid. Ligesom i 1880 er sygehuset i dag et moderne sygehus, og et sygehus som spiller en markant og betydelig rolle i lokalområdet. Sygehusets udvikling har været dynamisk, og den har fundet sted i en tæt dialog med det omgivende samfund, og der har gennem alle 125 år været en kolossal lokal opbakning til sygehuset, her skal blot nævnes Ambulancedagene og den støtte og de betydelige bidrag som støtteforeningen gennem årene har givet sygehuset.

Sygehuset er i dag en del af det samlede nordjyske sundhedsvæsen og indgår siden sommeren 2004 i Sygehus Himmerland. Intentionen med etableringen af et samlet sygehus i Himmerland i 2004 var fra Amtsrådets side dels at gøre sygehus strukturen i Amtet færdig, således at man i dag har 3 selvstændige sygehusenheder: Sygehus Vendsyssel, Aalborg Sygehus og Sygehus Himmerland, dels at sikre, at der i den sydlige del af regionen blev etableret en større fremtids sikret enhed bestående af de to mindre sygehusenheder.

Sygehusstrukturen i Nordjylland ændres løbende og er ændret betydeligt de seneste år, hvilket også for Hobro Sygehus har betydet væsentlige strukturelle ændringer. Arbejdet med at udvikle funktionsbærende enheder har for Hobro Sygehus betydet store ændringer i organisationen. Hobro Sygehus’ rolle i sundhedsvæsenet vil også i årene fremover være at tilbyde lokalområdet et moderne og kompetent sygehustilbud navnlig på det medicinske område, men også på det kirurgiske.

Trods tendensen til at samle sygehusfunktionerne i større enheder, er målsætningen fortsat, at sygehuset skal fremstå som en helhed overfor borgerne i lokalområdet, kommunerne, praktiserende læger m.v.

Det er sygehusets mission at yde patientbehandling til lokalbefolkningen, at varetage en stor opgave med uddannelse af en lang række af sundhedsområdets professioner, samt at varetage forebyggelse og sundhedsfremme i tæt samarbejde med omgivelserne.

Derfor er målet også, at Hobro Sygehus - som en betydelig del af Sygehus Himmerland - skal være patienternes og de praktiserende lægers foretrukne valg, når det drejer sig om de sundhedsydelser, som sygehuset kan levere. Sygehuset skal også være en god, udviklende og attraktiv arbejdsplads for medarbejderne.

Granitskulpturen, der er sponsore- ret af sygehusets venner, er udført af Aalborg-kunstneren Knud Erik Christensen. Skulpturen symboliserer et sygehus i vækst.