Hostruphuse

Hostruphuses skolevæsen m.v.

Skolen Banegårdsvej nr. 9

Første kendte skole i Hostruphuse fra 1835 var beliggende på Banegårdsvej 9. Herefter havde der været to skoler på Solbakken. I 1880 var der skole i Solbakkens nr. 2, hvornår den startede vides ikke, men det har muligvis ikke været mange år før. Den eksisterede indtil 1901. På dette tidspunkt blev der opført en ny og større skole på Solbakken 4, den blev udvidet flere gange og dannede skole indtil 1906. Efter denne tid var der skole i nuværende Ndr. Skole, tidligere benævnt Hostruphuse Skole. Skolen fik gymnastiksal i 1908. Alle fire bygninger findes i dag. Det må bemærkes, at Hostruphuse Skole i 1918 indbyder arbejdsløse til aftenundervisning.

De to skoler på Solbakken, nr. 2 i hjørnet til venstre.

Hostruphuse børneasyl havde til huse Hegedalsvej nr. 5. Asylet blev oprettet I 1876 og blev bygget af brænderiejer Jac E. Sørensen (læge Th’s. far) og der skulle betales 300 kr. i årlig leje, som dengang var en ret stor sum penge. Asylet modtog børn fra 3 år, som var vaccineret. Om sommeren var der åbent fra kl. 6 og om vinteren fra kl. 7 og børnene skulle være afhentet kl. 19. Der var plads til 40-50 børn fortrinsvis fra Hostruphuse, Nauerdalshuse og Horsø ellers fra Hobro. 1894-95 køber sygekasseinspektør Th. Sørensen asylet og sikrer fortsat drift. 1901 fejrer Hostrup Asylet og asylmoder 25 års jubilæum. I 1904 bedes der om økonomisk hjælp til asylet.

Hostruphuse Kirkegård oprettet 1911, blev først overtaget af Hobro i 1922. til kirkegården var 0,5 td. land, Kirkegårdens kapel blev nedrevet i 1981.