Hvad de dog skrev dengang

Hvad de dog skrev dengang

Af Gerhard Schoop

Trykt første ganga

lørdag d. 8. Juli 2000:

Forhenværende tandlæge og nuværende lokalhistoriker Gerhard Schoop har kigget på, hvad Hobro Avis skrev for 106 år siden: Hvem kender ikke til under den store oprydning at finde en stak gamle aviser. Så sikkert som amen i kirken falder øjet straks på en overskrift, som fanger interessen, og straks er man for kortere eller længere tid totalt tabt for omgivelserne. Sådan gik det undertegnede, da der i en stak "blandede skrifter" viste sig et eksemplar af Hobro Avis fra 1894. I januar det år var der byrådsvalg, og en af artiklerne i det fundne nummer af avisen vakte nysgerrigheden, så nu måtte man da have resultatet med. Altså af sted til biblioteket hvor man har adskillige årgange af Hobro Avis fra 1890erne og frem. Desværre I har tidligere læsere været særdeles aktive med saksen, men der er stadig masser af stof for den historisk interesserede. Og så er der da også ting, som vi i dag vil trække på smilebåndet af. Hvad skulle for eksempel tandlægerne leve af i dag hvis det produkt, som der blev reklameret for i følgende annonce levede op til anprisningen?

 

TANDPINE

A. Hammers kemisk - elektriske

Tanddraaber kurerer ufejlbarligt

enhver ART af Tandpine samt

konserverer Tænderne saa at de

i k k e mere blive angrebne.

Brugsanv. med Attester.

Flere hundrede Attester forefindes.

Faas i Hobro hos Hr Købm. Chr.

Kruse.

 

Naive arbejdere

Men det var jo valget, som havde fanget opmærksomheden. I rubrikken "Fra Læsekredsen" refererer redaktøren af det højreorienterede blad fra. "Et Socialistmøde": Det Møde, som i Aftes i ellevte Time var indvarslet ved Trommeslag (sammen med Kødet af en fed Hest paa Torvet), omhandlede selvfølgelig disse Dages mest aktuelle og brændende Spørgsmaal: Byraadsvalget. Der var mødt ca. et halvt Hundrede Mennesker, som øjensynligt med stort Velbehag nød den socialistiske Suppe, som Hr. Skomagersvend Bendtzen serverede. Stærke Hør ledsagede hans svulstige Tale om Arbejdskøbere, Kapitalister, Storborgere osv. Dirigenten, Smed Nielsen opfordrede derefter Forsamlingen til at foreslaa en eller flere Kandidater, og nu begyndte et helt Knaldfyrværkeri fra Forslagstillende, som dog endte med, at man enedes om kun at samle sig om en Kandidat. Forinden Afstemningen fremkom Hr. Bendtzen med et i Grunden højst naivt Forslag, det nemlig, at vælge sin Repræsentant iblandt selve Arbejdsmændene, ogsaa støtte Vedkommendepekuniært. Dette ret originale Forslag lod egentlig mere til at more end interessere Forsamlingen. Man skred nu til Afstemningen, som gav det Resultat, at Værtshusholder Laur Petersen fik 26 Stemmer, medens en halv Snes Stemmer vare spredte og et lignende Antal undlod at stemme. Resultatet blev altsaa, at der nu er en Kandidat mere paa den i Forvejen ret fyldige Byraadsliste.

 

Anbefaling på vers

En halv side af avisen er fyldt med anbefalinger af de forskellige kandidater. Lad os plukke denne, som er på vers:

 

Nu staar Byraadsvalg for Dør,

Saa vi aIIe stemme bør.

Husk det gælder vore

Lommer,

Hvis Flottenheim`re ind der

kommer.

Stem paa Monrad, han er go '

Og kan gøre Gavn for to.

Jørgensen, H., fortræf’lig Repræsentant,

Som ej med Redaktørerne

kommer paa Kant.

Mørch, en rolig og dygtig Jurist,

Undvære ham vilde være trist.

Endelig Jørgensen, Jernstøbermanden,

Han er en rigtig Knop, min

Sanden.

Sætter vi de Mænd ind i Raadet,

Har vi os selv og Byen baadet.

 

 

Selve det samlede resultat er desværre klippet ud, men man kan dog se at dyrlæge Monrad er nyvalgt som "kommunal Oppositionsmand". At Højre som helhed vandt valget finder redaktøren højst tilfredsstillende.

 

 

Havnebanen

19. februar 1894 ser vi, at de ved sidste byrådsvalg meget omdebatterede forundersøgelser til havnebanen nu er påbegyndte, idet amtsvejinspektør Schlegel har foretaget en del opmålinger. 1. marts samme år undersøges forholdene ved Horsø for om muligt havnebanen kunne føres derud. Den 13. marts 1898 bliver Hobro Havnebane vedtaget i Landstinget. I april ser vi, at byrådet ikke ønsker at banen skal gå over Torvet, men der er en del usikkerhed om hvor banelinjen ellers skal føres. Den 10. maj oprettes et nyt aktieselskab "Hobro Kul- import", hvilket vel må betragtes som havnebanens første resultat. Banen kommer i øvrigt til at gå tværs over Adelgade ved siden af købmand Chr. Jensens ejendom. To 1 etages huse på hver side af gaden må herved lade livet.

 

 

Billet til kreaturvognen

1894 er også året, da en af byens kendte og afholdte borgere kan fejre adskillige jubilæer. Distriktslæge Magnus fylder den 2den april 70 år, samtidig med at det er 40 år siden, at han nedsatte sig som læge i Hobro. Ligeledes er det 25 år siden at han blev jernbanelæge. Og endelig kan han til efteråret holde 50 årigt studenterjubilæum. Hele byen flager på hans fødselsdag. 21. februar kan vi læse, at Gendarmerne nu skal gøres cyklende. "I dag saas, rimeligvis i den Anledning, Sergent Poulsen ivrigt trænende." Klager over så det ene, så det andet var der selvfølgelig også. Som denne fra 16.februar: Manglende Plads. Man klager til os over, at det ordinære Formiddagstog i Gaar fra Løgstør alt ved Nørager var fuldt besat, saa at Passagererne fra Simested, Rørbæk og Døstrup maatte puttes ind i Kreatur- og Pakvogne. Det synes vel rimeligt, at Jernbanestyrelsen paa Markedsdage o.lign. hvor der er stor Trafik, sætter tilstrækkelig mange Personvogne ind i Togene.

 

Og til slut, ingen avis uden sport. Den 1. marts 1894 kan vi læse, at "En Kricketklub paatænkes oprettet her i byen, hvis en dertil egnet Plads kan erholdes. Vi vil haabe, at denne Tanke maa finde fornøden Tilslutning, thi det er en sund og gavnlig Sport, som om Sommeren paa en Maade danner en Slags Fortsættelse af Vinterens gymnastike Øvelser." Der blev dannet en klub, så nu var tre sportsgrene repræsenteret i Hobro: Cykling, gymnastik og nu altså cricket.