Hostruphuse

Indlemmelse i Hobro

Ministeriet accepterede indlemmelse at regne fra 1. april 1921, inden da blev afholdt fælles byrådsvalg. Der blev festet d.1 april i anledning af indlemmelse, hvor 2000 mennesker var samlet på Torvet, hvor der var musik af musikdirektør Rams orkester. Hobro voksede denne dag fra 3871 til 5651 personer.

Der fremgår med al tydelighed, at indlemmelse lykkedes ved bl.a. ihærdigt arbejde af Hostruphuse Borgerforening, samt måske mere af den kendsgerning at mange skatteplagede borgere fra Hobro søgte skattely i Hostruphuse. Endvidere at mange forretninger blev etableret i bydelen. Hørby Sogn ønskede også at komme af med dette uægte barn og slippe for udgifter til fattighjælp og almindelige anlægsarbejder og drift i bydelen, idet man ikke ønskede at sætte skatten op for sognets ægte beboere.

Det var dog Hobro Borgerforening, der i 1915 på foranledning af redaktør Norup var initiativtager til, at man tog fat på problemet for en frivillig ordning af indlemmelse og samtidig fik nedsat et indlemmelsesudvalg. Det fremgår ikke af forhandlingsprotokoller fra Hobro Borgerforening, hvad motivet var til dette initiativ.

Der havde dog tidligere i 1914 været afholdt møde sammen med grundejerforeningen vedr. rygter om et lovforslag om ophævelse af Læbæltet. Man mente, at indlemmelse skulle ske tvungent.

Ved en generalforsamling i 1920 var overlærer Svanum til stede, han mente at indlemmelsessagen var sikret og det havde været på Borgerforeningens initiativ.

Samme generalforsamling behandlede Banegårdsvejens vedligeholdelse og udvidelse til kørevej. Den samlede skat i Hostruphuse var i 1909; 2000 kr. og i 1916 35000 kr.