Indvielse af træværksted

Frivillige og brugere i Biecentrets træværksted har siden november været i gang med et større renoveringsprojekt i lokalerne.

Fonden for Sparekassen for Hobro og Omegn har givet 100.000 kr. til projektet og Velux Fonden har givet 45.000 kr. Det er vi meget taknemmelige for, for det har givet os mulighed for at få indrettet med den rigtige udsugning og med nye og bedre drejebænke.

I dag var sponsorer, brugere, frivillige, presse, forretningsforbindelser, og ledelse inviteret på røde pølser og øl, og et kig på de nye faciliteter.