Sundhedsfremme - fra holdning til handling

af Pia Aastrup, Monika Andersen

og Simon Griis

"Sundhed" og "Sundhedsfremme" er ord, som vi ofte hører. For hele den danske befolkning, men måske særligt for den ældre del, er det blevet hverdag, at vi skal være sunde og "sundhedsfremmes". Men hvad er egentlig "sundhedsfremme"? Og hvordan adskiller det sig fra behandling og forebyggelse? Er det et begreb, som tages alvorligt, og hvordan arbejder man med det i Nordjylland?

 

Vælg en artikel