Endnu en spændende inspirations dag

hvor mange frivillige fra Mariagerfjord Kommune mødte op

Af Bendt Jørgensen

Mandag, den 5. maj 2008, havde Ældre Mobiliseringen Nordjylland og Biecentret arrangeret inspirationsdag i Biecentret med Kirsten Michaelsen fra Center for frivilligt socialt arbejde i Odense som foredragsholder.

Der var til inspirationsdagen tilmeldt næsten 100 frivillige fra hele Mariagerfjord, som havde det til fælles, at de var aktive i forskellige organisationer og foreninger, der arbejder frivilligt for og med ældre borgere. Det var sjette gang der i nævnte samarbejde blev arrangeret temadag for frivillige.

Efter velkomst af centerkoordinator Simon Griis, morgensang og kaffe talte Kirsten Michaelsen over temaet ”Den gode fortælling”.

Hun indledte foredraget med at give eksempler på, hvordan man kan bruge fortællehistorier til at gøre os kloge eller vise, at give et budskab, eller belyse værdier blandt frivillige, der udøver frivilligt arbejde.

 

En historie kan fortælle om mange ting og kan bruges til at sætte noget i gang, skabe meninger, starte en ny forening, give oplevelser, gøre hinanden tjenester, fortælle om en viden eller en kunnen som man gerne vil

dele med andre, og hun omtalte digteren H. C. Andersens eventyr som et godt billede på, at historier kan bruges til at bringe et budskab. 

Historiefortælling er et relevant medie og kan eksempelvis bruges i bestræbelserne for at hverve nye frivillige. Det er ikke nok at sige vi vil have flere frivillige, men vi skal kunne forklare hvorfor og vi skal planlægge rekrutteringen af nye frivillige, så alle forstår hvad det går ud på. Opgaven, der skal udføres, skal være godt beskrevet og de frivillige skal have relevante oplysninger, så de kan sætte sig ind i tingene og danne sig en forestilling om, hvad det er de som frivillige går ind til.

Den gode historie er når den frivillige synes at den tildelte opgave er spændende og sjov og at der føles en vis tilfredsstillelse ved at udføre det frivillige arbejde.

Den vigtige historie er fortællingen om at der skal være plads til at man som frivillig kan komme til at dumme sig, uden at det får konsekvenser for det videre frivillige arbejde.

Et stykke frivilligt arbejde skal planlægges. Der skal stilles spørgsmål om hvad der kan opstå af problemer, hvem af de frivillige arbejder godt sammen, og hvem er god til at udføre den pågældende opgave?  En god planlægning er nødvendig og imødegår eventuelle vanskeligheder og samarbejdsproblemer.

Efter foredraget var der en række relevante spørgsmål, om frivilligt arbejde, som Kirsten Michaelsen svarede på, og hun oplyste at Center for Frivilligt Socialt Arbejde i Odense, arrangerer en række forskellige 2 dages kurser, som frivillige kan deltage i. Kurserne arrangeres med det sigte, at det frivillige arbejde skal fremmes og udføres så hensigtsmæssigt, at alle føler glæde og tilfredshed ved arbejdet.

Formiddagen var en god, inspirerende og spændende fortælling om, hvordan man som frivillig kan deltage i frivilligt arbejde, således at det bliver til glæde for både andre og os selv.