Hobro sygehus 125 år

Kirurgisk afdeling

I 1981 blev Poul Ginnerup overlæge og året efter kom Ole Guldberg Madsen til, og de to kirurger prægede afdelingen de næste mange år.

I begyndelsen af 1980'erne medførte udviklingen i de kirurgiske teknikker med kortere liggetider for patienterne, at behovet for stationære sygehussenge blev reduceret overalt i sygehusvæsenet.

Dette kunne også mærkes på kirurgisk afdeling i Hobro. Da amtet samtidig var inde i en af mange sparerunder, blev der i 1985 i amtsrådet truffet beslutning om at lukke afdeling K5. Efter nogle år med en lukket etage voksede en vision frem hos ledelsen af afdelingen om at danne en afdeling, hvor patienterne kom ind om morgenen, blev opereret og tog hjem sidst på eftermiddagen. Realiseringen af denne vision krævede naturligvis en grundig omlægning af traditionelle arbejdsgange og nye måder at tænke på. Etableringen af afdelingen gav kortere ventetider, ligesom man kunne tilbyde behandling til patienter fra andre sygehuse. Etableringen af K5 i 1991 var noget af en pionerindsats, som vakte interesse vidt omkring og man havde mange besøg fra andre sygehuse, som ville lære af Hobros erfaringer.

Kirurgisk afdeling har lokalsygehusfunktion for det Himmerlandske område indenfor bløddelskirurgi. Ortopædkirurgiske opgaver, navnlig hofte-, knæ- og skulderoperationer er til gengæld samlet i Farsø. Afdelingen har siden 2004 ledelsesmæssigt været drevet sammen med den kirurgiske afdeling på Aalborg Sygehus. Dette er begrundet i den voldsomme specialisering af det kirurgiske speciale, og dette har også medført, at fødselsfunktionen indenfor de seneste år er blevet omlagt, idet der ikke længere er læger, der er uddannet i fødselshjælp på sygehuset. Således er der i dag en jordemoderledet fødeklinik på Hobro Sygehus, hvor normale fødsler kan finde sted. Antallet af fødsler er reduceret betydeligt i de senere år, og tallet er aktuelt på ca. 200 fødsler årligt.

Kirurgisk afdeling har en central betydning i sygehusets akutfunktion og skadebehandling, og der er stadigvæk en vel- fungerende akutfunktion på sygehuset, hvor såvel små som større skader modtages. Visse typer skader videretransporteres derefter til Aalborg eller Farsø.