Kongelig ventesal

Da banegården havde kongelig ventesal

af Gerhard Schoop

 

LOKALHISTORIE: Kong Frederik besøgte syg stationsforstander i Hobro 

HOBRO:
Hobros stationsbygning har som tidligere omtalt omkring 110år på bagen, og den er som typisk danskstationsbygning fredet. Det betyder, at der ikke må foretages væsentlige udvendige bygningsændringer. Om det så er årsagen til, at det gamle logo, vingehjulet, over indgangspartiet ikke er erstattet af nutidens "dørhåndtag" vides ikke, men det glæder en gammel gubbe som undertegnede. Inde i bygningen er der til gengæld sket ikke så lidt gennem årene. Postvæsenet har haft til huse i en stor del af bygningen. Det er flyttet til byen. Der har som på enhver jernbanestation fra gammel tid været en jernbanerestaurant. Den havde ikke et specielt "fint" publikum, men udover de rejsende var der en trofast kreds af stamgæster. Den lukkede i begyndelsen af 1960erne. 

Kun søjlerne tilbage
Kiosk og billetsalg har flyttet noget rundt gennem årene og er nu flyttet sammen under kommando af en.... ja undskyld.. men hvad kalder man egentlig en kombineret blad-slik-pølse-billet-o.s.v sælger? Jo, der er sket noget, siden personalet blev reduceret fra omkring 50 til 2 (hvis de ellers er der). Det eneste, der er tilbage fra de "gode gamle dage" er de to gamle støbte jernsøjler i ventesalen. Og det kan vi nok takke nu afdøde murermester Cilius Petersen for. Han stod i 1952 for ombygningen (en af de mange) af forhallen. Arkitekten havde ellers bestemt, at søjlerne skulle indstøbes i beton, men det satte den gamle håndværker sig bestemt imod. Og han fik sin vilje. 

Kongelig ventesal
Samtidig med ombygningen blev der indrettet et specielt venterum for de kongelige. Når kong Frederik og dronning Ingrid rejste til deres bryllupsgave jagtgården Trend, ankom de gerne med tog (kongelig salonvogn) til Hobro for derfra at fortsætte i bil. Nu fortælles det, at en af de små prinsesser i ventetiden på Hobro station blev trængende, de nødvendige faciliteter i salonvognen kunne ikke mere benyttes, de offentlige toiletters standard ikke helt egnede for en kongelig person.. altså måtte stationsforstanderen tilbyde sit private rum til slige forretninger, men det betød en tur op på øverste etage, gennem køkkenet, henover loftet, før... Udover indretning af et venterum med tilhørende toilet for de kongelige blev hele forhallen bygget om og efter tidens mode beklædt med fliser. Da murermesteren spurgte kongen, hvad han syntes om den "flotte nye hal", skal majestæten have svaret, at de mange fliser nok havde passet bedre til et badeværelse. 

Kongen på sygehusbesøg
På den tid var stationsforstandere kongeligt udnævnte og kong Frederik, der jo var meget interesseret i jernbaner, satte en ære i at kende og tage sig af sine udnævnte embedsmænd, så da en stedfortrædende embedsmand engang ved kongefamiliens ankomst til Hobro måtte meddele kongen, at stationsforstanderen var blevet akut indlagt på sygehuset, skal kongens ord have været: "Ingrid, vi skal lige op på sygehuset, før vi tager ud til gården!" Der gik selvfølgelig lynbesked til sygehuset om det forventede kongelige besøg. Det siges, at de opmarcherede overlæger blev særdeles lange i ansigtet, da de så sig degraderede til statister. Besøget gjaldt den sygestationsforstander. Det kongelige venterum blev nedlagt omkring 1975. Senere har der været kiosk med grillbar på arealet. Nu er der som i fordums tid ventesal. Gad vidst hvem der har designet de "møbler"?