Headline

Lokalhistorisk Studiekreds

Lokalhistorisk Studiekreds i Biecentret afholdt den 9. februar fyraftensmøde i caféen. Her orienterede man om studiekredsens interesse, arbejde, artikelskriveri og lokale materialer, som studiekredsen er i besiddelse af.

Lokalhistorisk Studiekreds øsnkede med arrangementet at gøre opmærksom på sin eksistens og skabe interesse for deltagelse. Der gøres også opmærksom på, at kredsen stadig er interesseret i materialer af lokalhistorisk betydning.

Tak for god opbakning.