Motionsrummet

Kasper er fysioterapeut, og han er lige nu omgivet af en flok ivrige og målbevidste ældre. Stedet er Biecentrets motionsrum og formålet er at udruste de ældre med viden, så de kan bruge motionsredskaber på den bedste og mest formålstjenestelige måde.

Biecentret har i en del år haft et motionsrum, og i 2015 investerede vi i flere maskiner. Rummet er flittigt brugt, og det eneste, vi syntes, vi manglede, var én med forstand på maskinerne, som kunne fortælle os, hvordan man gebærder sig.

Kasper sprang til, og har i dette øjeblik afviklet det første hold. Men interessen er stor, og det næste hold står allerede klar, og det gør det næste hold også, og det næste hold ...