Hobro sygehus 125 år

Nyt sygehus i 1928

I de følgende år steg antallet af indlæggelser voldsomt og pladsforholdene var umulige. Der var kun meget begrænsede muligheder for at udvide i Sønder Alle. Tanken om en udvidelse kom frem gang på gang. Det endte med, at de tre amtsråd og kommunen blev enige om et moderne og efter tiden imponerende nybyggeri. Det gamle epidemisygehus blev revet ned, og i 1928 kunne man tage det nyopførte amtssygehus i brug.

Der var beregnet plads til 62 patienter. Epidemipatienter blev nu indlagt i det gamle sygehus i Sønder Allé.

Således omfattede sygehuset nu en kombineret medicinsk-kirurgisk afdeling med plads til indtil 90 patienter, et tuberkulosehospital med 26 senge og en epidemiafdeling, der dog med tiden blev til en plejeafdeling.

Lægestaben bestod omkring 1940 af en overlæge, en reservelæge og tre kandidater. Sygeplejen blev varetaget af 1 oversygeplejerske, 6 afdelingssygeplejersker, 13 sygeplejersker og 24 elever.

Da overlæge Fr. Schousboe i 1955 efter 38 års virke gik af, blev sygehuset delt i en kirurgisk og en medicinsk afdeling.

"Fødselsdagsbarnet"
- nu bygning E.
Fotograferet fra havesiden