Hobro Brandvæsen

Hobro fik dengang sin vandforsyning fra offentlige brønde forskellige steder i byen. De viste sig gang på gang helt utilstrækkelige, når der skulle skaffes vand til, at slukke en større brand.
Disse tingenes tilstand blev afgørende ændret, da byen som følge af en byrådsbeslutning af 30. juli 1885 fik et vandværk.
Det var en stolt borgmester, som den 16. august året efter på byrådets vegne, kunne invitere
omkring 40 gæster til en festmiddag i Klubben i anledning af vandværkets ibrugtagning. Der var ros og tak til initiativtagere, entreprenører og andre medarbejdere for et arbejde, som nu havde
medført, "at Hobro var langt forud for andre Byer". Den gode stemning skyldtes nok også, at der blev drukket andet end vand.
Denne landvinding medførte også en ændring hos brandvæsenet. Nu blev det nødvendigt, at man fik et mandskab, som var indøvet i at betjene de nye brandhaner, som var opsat forskellige steder i byen, og de brandslanger, som nu hurtigt og effektivt skulle føre alt det nødvendige vand til slukningsarbejdet. Det gjorde så, at Hobro fik et fastansat, lønnet, brandkorps på 6 mand.

Så vi kan faktisk i år udover at fejre det kommunale brandvæsens 250 års dag, fejre at vi nu i 125 år har haft et fastansat, lønnet brandkorps.