Biecentret

Biecentret er et aktivitets- og kulturhus, centralt beliggende i Hobro.
Centret er en del af det tidligere Bies Bryggeri, som nu er fredet. Omgivelserne er skønne med direkte adgang til gågaden på den ene side og Bies have og Vester Fjord på den anden. De gamle bryggeribygninger giver atmosfære til aktiviteterne og de mange mennesker, der kommer og går hver dag.

Centret er kommunalt. Der er valgt et centerråd, som er medansvarlig for den brugerstyrede del af driften. Centerrådet arrangerer bl.a. aktiviteter og arrangementer i centret. Imellem 70 og 90 frivillige er tilknyttet aktiviteterne og arrangementerne.

Biecentret rummer gymnastik- og arrangementssal, kantine, hobbylokaler, træværksted, drejerværksted, minibyggerværksted, datastue, og mødelokale.

Der kan tegnes personligt medlemskab i Biecentret.

Det sker bl.a. i Biecentret:

Kantine: Der serveres varm mad i kantinen på alle hverdage. Der er også mulighed for at nyde en kop formiddagskaffe og eftermiddagskaffe i forbindelse med aktiviteterne.

Kulturelt: Foredrag, litteraturstudiekreds, lokalhistorisk studiekreds, slægtsforskning, erindringsværksted, Højskoleugen, studieture, udlandsture, koncerter, teater m.fl.

Læring: EDB kurser, fotokurser, kulturelle og samfundsrelaterede foredragsrækker, madlavningshold m.fl.

Socialt: Juleaften, søndags caféer, hold til styrkelse af bl.a. sociale relationer, vedligeholdelse af fysiske og psykiske færdigheder.

Hobby: Basarhold, oliemaling, orkis, trædrejning, glaskunst, knipling, minibyggere m.fl. 

Motion og Sundhed: Folkedans, seniordans, gymnastik, motion, stolegymnastik, jiu jitsu, linedance m.fl.

Spil: Præmiewhist, canasta, billard

Arrangementer: Koncerter, foredrag, syng-med, banko, fester, oplysning til borgeren m.fl.

Frivillighed: Centralt for Biecentret er pleje og uddannelse af frivillige. Dette sker bl.a. gennem studieture, foredrag, og kurser.

Biecentret, Nordvestvej 4, 9500 Hobro
Den daglige ledelse: Simon Griis 9711 5260