Hostruphuse

Området Hostruphuse

Den punkterede linje nord og vest for byen viser det indlemmede område. De sorte prikker er Hobro-området.

Der var 4 områder fra Hørby Sogn, der i 1921 blev indlemmet i Hobro.

  • Mod vest Hørby Bys Jorder fra Rosendal mod Thostruphovgaards marker til Hodalsbækken.
  • Hodals Mølles Jorder inkl. Engene omkring Jernbanegade (Skiden Enge*) til og med Dampvaskeriet på Banegårdsvej.
  • Hostrup Byes jorder inkl. husene (Hostruphuse) til Hegedalsvej.
  • Det fjerde og sidste var Hegedals Jorder.

*Skiden Enge hentyder til et meget uhumsk område, som har tilhørt Kirketerpgårde.

Det topografiske Hostruphuse

I 1917 skrev overlærer Svanum (Hostruphuse skole) at Vesterfjord ligner mere en indsø end en fjordarm og meget tyder på, at den snart vil forsvinde eller indsnævres til et åløb. For ikke mange hundrede år siden har Vesterfjord stået helt op til Banegårdsvej og Enghavevej.

Ved oversvømmelse var det ikke ualmindeligt, at man i tiden efter 1900-tallet sejlede på engene. Endvidere tyder meget på, at de mange dale med deres skrænter er udtørrede fjordarme. Solbakken har således været den yderste del af en halvø mellem Hodal og dalen ved Hostrupvej. Også dalen ved Hegedal har været en sådan fjordarm. Hodalen strækker sig bagud helt til Tobberup.

Der har også eksisteret en fjordarm ved Hostrupvej mellem bakkerne Solbakken og bakken ved Hostrup. På grundlag af sognekort fra 1815 tyder det på, at vejen til Hørby i gammel tid gik lidt nord for Hostrupgårdene.

Arealet Banegårdsvej 4-6 var tidligere eng med en bæk, hvor man hentede vand fra en kilde. Under Banegårdsvej er der stadig en stenkiste, hvor bækken løb. Det har været nødvendigt at anlægge en dæmning over denne fjordarm, som igennem årene er blevet øget betragtelig. Et senere billede fra 1868 viser huset på hjørnet Banegårdsvej og Hostrupvej sydside, huset havde på daværende tidspunkt høj sokkel, hvilket tyder på megen opfyldning. Ligeledes viser ejendommen på Banegårdsvej 2 tegn på opfyldning på soklen. De store problemer med at forcere den nedre del af fjordarmen har bevirket, at man tidligere kørte udenom denne slugt.

I 1923 blev opfyldningen ved Horsø tilendebragt med fyld fra bakken syd for Strandvej samt fra udgravningen ved Lerbakkevej. Der blev anvendt 50 tusind m3 fyld.

Udsnit af sognekort fra Hørby Sogn 1815. Man fornemmer fjordarme ind ved Hodalsbækken, Hostrupvej, Fyrrebakken og Hegedal.