Problemet i den nationale strategi

af Pia Aastrup, Monika Andersen og Simon Griis

 

De nationale mål og strategier for folkesundheden er et visionært og ambitiøst projekt. Folkesundhedsprogrammet er en helhedsorienteret indsats på sundhedsområdet, hvor man forsøger at samordne indsatsen på det forebyggende og sundhedsfremmende område. Der er dog umiddelbart et problem, som springer i øjnene ved et nærmere studie. I handlingsplanens indledning bruges begreberne forebyggelse og sundheds-fremme flittigt. Sundhedsfremme defineres dog ikke klart, og selvom der tales om øget livskvalitet, gives der i handlingsplanen ikke udtryk for, at de ansvarlige for planen har noget kendskab til værdierne i sundhedsfremme, eller har intentioner om aktivt at bruge sundhedsfremmetankegangen i arbejdet for at forbedre den danske sundhedstilstand. Dette kommer endnu tydeligere til udtryk i de konkrete tiltag, som planlægges, hvor sundhedsfremmearbejdet slet ikke medtages. Her fokuseres ensidigt på forebyggelses-arbejdet. Vi, som forfattere til dette projekt, er ikke alene om denne observation. I forbindelse med vores undersøgelse af sundhedsarbejdet i Hobro kommune, talte vi bl.a. med en repræsentant i styregruppen for Hobro kommunes sundhedsaftale med Nordjyllands amt (behandles i 3.4.1 og 3.5.1). Hun kunne fortælle, at man i gruppen med bekymring netop havde diskuteret den totale mangel på sundhedsfremmearbejdet i de nationale planer.