Hobro Brandvæsen

Ifølge den skulle vedkommende stiftamtmand "ufortøvet føje Anstalt, at de i de Kjøbstæder, som det kan afstedkomme og hvor fornødent Brand - Redskab endnu ikke er, strax anskaffes ....." og så fulgte en lang liste over, hvad kjøbstaden på borgernes bekostning, hvad enten de var verdslige eller gejstlige skulle anskaffe. Det var en Slange-sprøjte med alt tilbehør, en mindre sprøjte, 2 jernbeslagne vandkar på 4 á 6 tdr. med sluffe (transportredskab bestående af et lad med kraftige lave meder), 12 læderspande, 4 brandhager, 3 håndsprøjter 22 1/2 tommer lange og mindst 2 1/2 tomme vide, 3 økser og en håndlygte.

Disse redskaber skulle forvares i et "dertil indrettet bequemt Brandhuus, som oven og neden skal være tørt".
Der var dog mulighed for at slippe billigere, da der var tilføjet "Men i de små kjødstæder, hvor en saadan udgift falder besværlig, kan det efter Omstændighederne og Stiftamtmandens Ertragtning reguleres".
Det var store kraftige redskaber, man skulle anskaffe i fællesskab, mem den enkelte husejer skulle også anskaffe redskaber, alt efter hvor højt enejdommen var vurderet. Der skulle være et vist antal brandspande af læder pr. 100 Rdlr. i grundtakst. I de højst vurderede gårde, over 700 Rdlr., skulle der være 7-8 spande og desuden "en lang og behændig Stige og en god Brandhage.

Mange husejere skulle også anskaffe en håndsprøjte af passende størrelse.
Byens brandsprøjte skulle være anskaffet inden 8 måneder, mens de mindre bekostelige redskaber skulle være på plads inden 4 måneder. Husejernes lovbestemte redskaber skulle være tydeligt mærket med navn "for at kjende ved Inquisitionen (Kontrolbesøg) at de ikke er laant." Hvad der herefter manglende skulle straks anskaffes og der skulle samtidig betales en bøde på 32 Skilling til "Brandværket." Desuden skulle der stå solide tønder, som i den frostfri del af året var fyldt med vand, ud for næsten hvert eneste større hus.