Hobro Brandvæsen

I de tider havde man ikke store internationale konkurrencer for brandvæsenet, men man fik dogind imellem lov til, at vise hvad man duede til. Således havde kong Frederik den 6., da han i 1830sammen med prins Frederik Carl Christian besøgte Hobro, udtrykt ønske om at inspicere byensbrandvæsen.
Brandmandskabet udførte da på Store Torv en sprøjteøvelse, selv om der var mangel på vand.. Og mens mandskabet svedte over pumpen, sang de en til lejligheden fundet opsang

Vi pumper min salighed alt hvad vi kan,
vi mangler slet intet uden lidt vand.

Brandinspektøren var særdelestilfreds, da kongens følge seneremeddelte ham, at øvelsen havde"fundet allerhøjstsammes bifald." Samme brandinspektør var ellers blevet noget stram i masken, da nogle af brandmændene ved pumpen sang "øl" i stedet for "vand". Deres undskyldning var, at de før øvelsen havde været nødt til at slukke en gevaldig halsbrand. De slap dog ikke for en bøde på en Rigsdaler.