Udflugt/Studietur for Biecentrets frivillige hjælpere

af Bendt Jørgensen

 

Tirsdag den 14. august 2007 kl. 8.30 tog 47 af Biecentrets frivillige på udflugt/studietur til aktivitets og plejecentret Klostergården i Viborg. Bagefter gik turen fra Klostergården videre til den historiske Hjerl Hede og vi var tilbage i Hobro kl. 17.45.

På plejecentret Klostergården blev vi modtaget af lederen af aktiviteter og træning, Anne Marie Haaning Andersen. Hun bød velkommen og fortalte om plejecentret, om hvor mange som boede der og om de aktiviteter for ældre, som foregik på centret og der blev for os serveret formiddagskaffe med rundstykke.

Plejecentret var bygget i 1985 og der var i centerbygningen lokaler til forskellige aktiviteter og der var kantine for beboere og cafetilbud ved arrangementer. Der havde fra centerets start været meningen at beboerne og de frivillige skulle have en ret stor selvbestemmelse vedrørende aktiviteterne på centeret. I selve centerbygningen var der endvidere 21 plejeboliger, som hovedsageligt blev brugt til korttidspladser. I umiddelbar tilknytning til centret var der 23 plejeboliger og der var på centeret et administrationskontor. Udenom centret var der yderlige 48 selvstændige ældreboliger, som var udlejet gennem et boligselskab.

Der var ca. 75 til 80 frivillige hjælpere tilknyttet centeret og der var lokaler til en række aktiviteter som maling, EDB, spil, dans, bibliotek m. m. der blev også arrangeret grillfest og der var på tale at lave en madgruppe, som kunne komme og lave mad hvor familie, naboer og venner kunne komme og deltage i spisningen. De frivillige var delt op i hold og der blev især fremhævet cafeholdet, som selv bagte alt det brød og kage, der blev brugt på stedet, når der ved aktiviteterne blev serveret kaffe.

Læs videre under billedet....

Så fik Tine ordet og hun fortalte at hun havde været frivillig siden centerets indvielse den 15. november 1985. Hun havde især været med i nævnte cafegruppe, hvor der nu var 9 frivillige i gruppen og at 3 af dem stod for bagning af brød og kage. Udover cafegruppen havde Tine været med i mange andre aktiviteter såsom regnskaber, økonomi og underholdning. Der var fast underholdning hver anden uge. Endvidere fortalte hun at der ind imellem havde været nogle små samarbejdsvanskeligheder, men at der også var blevet knyttet mange gode venskaber og de mange år havde været meget lærerige. De enkelte grupper af frivillige havde selv ansvar for gruppens regnskab og økonomi.

Derefter fik Grethe ordet, hun havde været frivillig siden 1994. Hun var med i Cafegruppen og med til at arrangere underholdning. Hun nævnte aktiviteter som folkedans, underholdning hver anden søndag, grillfest, nytårskoncert, banko en gang om måneden, sang, bal, udflugt, gåture, foredrag, malergruppe, spil og gudstjeneste. Der blev endvidere nævnt at der var fast kørsel (bus som hentede deltagere til arrangementerne).

Den varme middagsmad, som blev serveret kl. 11.30, var køle vacum mad, som kom udefra og så blev opvarmet på stedet.

Konklusion og spørgsmål. Der var enighed om at det så ud som om Klostergården var et velfungerende center med mange gode aktiviteter for Ældre. Aktiviteterne lignede meget dem som vi allerede har i Biecentret, men der var måske alligevel nogle ting som vi kan stille et spørgsmålstegn ved.

1) Har vi i Biecentret mulighed for at lave flere aktiviteter i weekenderne?
2) Kan vi i Biecentret lave Grillfest, evt. hvor vi invitere familiemedlemmer, naboer og venner?
3) Kan vi i Biecentret arrangere fast buskørsel, eksempelvis til Banko?

Læs videre under billedet....

Turen fortsatte til det historiske frilandsmuseum Hjerl Hede. Her fortalte lederen af Frilandsmuseet Holger Willumsen om hvordan museet var opstået, om nogle af de enkelte huse, hvor de kom fra og hvad de havde været brugt til. Han fortalte endvidere om aktiviteterne og om de arbejdende værksteder.

Udover de faste medarbejdere var der til Frilandsmuseet tilknyttet over 100 frivillige hjælpere som deltog i det daglige arbejde og levendegørelsen af Frilandsmuseet.


Holger Willumsen efterlyste flere frivillige, som kunne tænke sig at hjælpe Frilandsmuseet med forefaldende arbejde og levendegørelse af de mange gamle aktiviteter. Der var især brug for frivillige, som kunne et gammelt håndværk eller fortælle om hvordan det var i gamle dage.

Efter orienteringen samledes vi i restaurant Skyttegården for at indtage en god frokost, og efterfølgende var der mulighed for at vi kunne gå rundt for at opleve i Hjerl Hede på egen hånd.

Kl. 16.00 samledes vi i Madpakkehuset for at få den medbragte kaffe og kl. 17.30 gik turen hjemad mod Hobro, over Skive og Virksund.

Jeg fornemmede at deltagerne på studieturen/udflugten syntes det havde været en god og lærerig tur.