Studietur for Biecentrets frivillige

Af. Bendt C. Jørgensen

Onsdag den 28. marts 2012 tog 50 af Biecentrets frivillige, og centerkoordinator Simon Griis, på en inspirations og studietur til nogle af frivillig husene i Århus. Besøget var en slags genvisit, idet frivillige fra Århus i efteråret, var på besøg i Biecentret.

Formålet med at tage til Århus på studietur var, at få inspiration til at gøre Biecentret endnu bedre, til at give borgerne i Mariagerfjord kommune en oplevelsesrig og aktiv fritid, efter deres overgang til pension, efterløn eller førtidspension.

I Århus er der særdeles gode muligheder for at blive inspireret, idet Århus kommune er kendt for sin satsning på frivillighed og for sin frivilligstrategi. Denne satsning på frivillighed har udmøntet sig i, at der i Århus er en række forskelligartede frivillighuse og aktivitetscentre, som indgår i kommunens frivilligpolitik.

På studieturen til Århus var det planlagt at besøge 3 frivillighuse, som et heldagsbesøg med formiddagskaffe og frokost i Århus. Vi kørte med bus fra Biecentret kl. 8, og ankom til Værkstedet, Østergade 40. kl. lidt over kl. 9.

Læs videre efter billedet....

Værkstedet, Østergade 40
Vi blev modtaget og budt velkommen af centerkoordinator Lisbeth Nørlem, og der var lavet formiddagskaffe med nybagte boller til os.

Vi blev vist rundt i det store tre etagers hus, som er en tidligere maskinfabrik, med tilhørende maskinhal, i alt over 900 m2, og som nu rummer værksteder af forskellig art for både mænd og kvinder.

Af værksteder kan nævnes træværksted med mange forskellige maskiner, autoværksted, maskine hal med diverse maskiner til metal, cykelværksted, keramik, glasafdeling, syning og edb-lokale med PCere, som frit kan benyttes af brugerne.

Alle borgere kan i princippet komme og benytte værkstederne, men bliver registreret og betaler 50 kr. om året. Der er nedsat en bestyrelse, som skiftes til at være til stede, så brugerne altid kan få råd og vejledning, vedrørende brugen af de mange forskellige maskiner. Det forventes også at brugerne deltager i vedligeholdelse af maskinerne og rydder op efter sig selv. De bestyrelsesmedlemmer, som viste os rundt i værkstederne, var tidligere håndværkere, og som derved havde den fornødne erfaring til at kunne instruere og rådgive brugerne i brugen af maskinerne.

Der kan ikke købes mad i Østergade 40, men i kaffestuen er der kaffe og the til rimelige priser. En gang om ugen er der fælles samvær med spisning, hvor et køkkenhold laver maden.
Umiddelbar ved siden af Østergade 40, ligger Østergade 30, som tidligere har huset Århus Sygekasse, men som nu også benyttes af frivillige til forskellige møder og aktiviteter.

Læs videre efter billedet....

Frivillighuset Skt. Pauls Gade 25

En stor del af studieturens deltagere valgte at spadsere fra Østergade til Skt. Pauls Gade 25, hvor vi i Frivillighuset igen blev budt velkommen af Centerkoordinator Lisbeth Nørlem. Lisbeth er koordinator for fire frivillighuse i Århus, og hun fortalte om husets formål og aktiviteter, og vi fik udleveret et eksemplar af husets månedsblad.

Frivillighuset har netop holdt 10 års jubilæum, som var blevet fejret med forskellige arrangementer. Om huset kan fortælles; at der er ansat en økonoma, en husassistent samt en rengøringsassistent, som tre dage om ugen gør rent i lokalerne. Derudover er der tilknyttet 50 til 55 frivillige, som på forskellig vis hjælper med undervisning og rådgivning i forskellige aktiviteter, samt deltager i forfaldende arbejde. Vi fik oplyst at der kommer omkring 1000 brugere om ugen til forskellige aktiviteter og arrangementer.

Eksempelvis er der EDB undervisning, hvor der bliver undervist i brugen af PCere og der er en gruppe, som skriver og trykker husavisen, som udgives en gang om måned. I det hele taget blev vi klar over, at der i Århus bliver brugt mange resurser på at uddanne ældre borgere i brugen af EDB.
Et andet eksempel på aktivitet var, at i Frivillighuset er 14 malergrupper, som udstiller billeder på en udstilling.

Vi fik udleveret en aktivitets folder, som beskrev aktiviteterne i Frivillighuset, hvori der også var oplysninger om bestyrelsen med deres navne og tlf. numre. Endvidere var der i folderen navne og tlf. numre på de frivillige instruktører, der er i de forskellige aktiviteter.

Frivillighusets motto er: HUSK! UDEN DE FRIVILLIGE INTET FRIVILLIGHUS!

Efter introduktionen af Frivillighuset blev vi inddelt i hold, der blev vist rundt af medlemmer af husets bestyrelsesmedlemmer. Frivillighusets brugere er egentlig medlemmerne af en lang række foreninger, som benytter Frivillighuset til deres møder og aktiviteter og på husets årlige generalforsamling, hvor foreningernes medlemmer har adgang, vælges en bestyrelse til Frivillighuset. Der må i denne bestyrelse kun være et medlem fra hver af de deltagende foreninger.

I husets kantine kan der fire dage om ugen købes en frokostret for 30 kr.
Vi fik serveret dagens frokostret som var Bagt kartoffel med baconfyld, salat og brød.

Læs videre efter billedet....

Nyt Frivillighus i det tidligere bymuseum.

Næste stop på vores studietur til Århus var et besøg i et nyt Frivillighus i det tidligere bymuseum.

Vi blev budt velkommen af frivilligkonsulent Peter Kaas, som viste os rundt og fortalte om planerne for indretningen af huset. Det tidligere museum var for nylig købt, med det formål for øje, at det skulle indrettes til et Nyt Frivillighus, som fra starten skulle benyttes af næsten 60 foreninger, og på sigt skulle huset rumme aktiviteter og mødelokaler for op mod 100 foreninger, med hovedvægt på foreninger for ældre borgere og pensionister.

Det var et stort og stærkt hus med højt til loftet og der var budgetteret at ombygningen ville koste ca. 5 millioner kr.

En del af bygningskomplekset var tidligere stationen til den nedlagte Hammelbane, og vi kunne se at Stationsbygningen er et flot og stærkt hus.

Både Peter Kaas og Lisbeth Nørlem talte med begejstring om deres forventninger til det Nye Frivillighus. De fortalte om ombygningen, indretning af lokalerne, de kommende aktiviteter, den nye kantine og de mange frivillige, der fremover kunne hjælpe, i det store hus, med de kommende aktiviteter

Efter besøget i det Nye Frivillighus valgte en stor del af studieturens deltagere at spadsere langs Århus å, til Århus rutebilstation, hvorfra bussen tog os med tilbage til Hobro. Der var et flot solskinsvejr.

Kl. 16.30 blev vi læsset af ved Biecentret, og vi var fyldt med indtryk fra vores oplevelser omkring de mange aktiviteter, som ældre borgere kan opleve i Århus. Vi var og er fortsat meget imponeret over de økonomiske muligheder og den satsning på at aktivere ældre borgere, som Århus kommune praktiserer.

Forhåbentlig har nogle af studieturens deltagere fået inspiration til nogle gode og måske nogle nye aktiviteter i Biecentret.
Ved turens slutning gav flere af deltagerne udtryk for, at det havde været en god og inspirerende tur.

Flere oplysninger om frivillighusene i Århus på hjemmesiderne: www.oestergade40.dk
eller www.paulsgade.dk